2010. szeptember 14., kedd

A Szent Kereszt felmagasztalása

2010. szeptember 14. - Kedd, A Szent Kereszt felmagasztalása

  Abban az  időben Jézus  ezt  mondta Nikodémusnak:  Senki  sem ment  föl  a
  mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott: az Emberfia, aki a  mennyben
  van. Ahogy Mózes fölemelte a kígyót  a pusztában, úgy fogják fölemelni  az
  Emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert
  úgy szerette Isten  a világot,  hogy egyszülött  Fiát adta  oda, hogy  aki
  benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte
  Fiát a világba, hogy  elítélje a világot, hanem  hogy általa üdvözüljön  a
  világ.
  Jn 3,13-17

  Elmélkedés:

  Isten azért küldte  el Fiát a  világba, hogy általa  üdvözüljön a világ  ?
  olvassuk ma, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén az  evangéliumban.
  Szent Pál  tanítása szerint  az az  igazi bölcsesség,  amikor az  ember  a
  Keresztben felismeri az üdvösség eszközét és nem akar másról tudni, csak a
  megfeszített Jézus  Krisztusról.  Erre  a bölcsességre  szeretnénk  mi  is
  eljutni Krisztus  Keresztje előtti  mindennapi imáinkban,  hogy  szívünkbe
  fogadjuk a Kereszt titkát.  Krisztus tanítványaiként keresztünket  felvéve
  kell követnünk  Őt. A  kereszt  Krisztushoz tartozásunk,  szenvedésünk  és
  önmagunk számára való halálunk jele,  de ugyanakkor a megdicsőülés  jelévé
  is válik majd számunkra a feltámadásunkkor.
  (c) Horváth István Sándor  Imádság:

  Megfeszített és föltámadt  Urunk! Taníts meg  minket arra, hogyan  küzdjük
  meg a  mindennapi  élet harcait,  és  így teljesebbé  váljon  életünk.  Te
  türelmesen  és  alázatosan   viseled  az  emberi   élet  terheit,   miként
  kereszthalálod és szenvedésed kínjait.
  Segíts, hogy  napi  fájdalmainkat és  konfliktusainkat,  mint  növekedésre
  kapott lehetőségeket  fogadjuk, és  így egyre  hasonlóbbá váljunk  Hozzád.
  Add, hogy türelmesen és bátran viseljük a szenvedéseket, bízva abban, hogy
  Te támogatsz.
  Boldog Kalkuttai Teréz anya
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom