2010. szeptember 16., csütörtök

Szent Kornél és Szent Ciprián

  2010. szeptember 16. - Csütörtök

  Abban az időben egy farizeus  meghívta Jézust, hogy étkezzék nála.  Betért
  hát a farizeus házába, és ott asztalhoz ült. Élt a városban egy bűnös  nő.
  Amikor  megtudta,  hogy  Jézus   a  farizeus  házában  van   vendégségben,
  alabástromedényben illatos  olajat hozott.  Megállt hátul  Jézus  lábánál.
  Sírt,  könnyeivel  öntözte  Jézus  lábát,  majd  hajával  megtörölte,   és
  csókolgatta.  Végül  pedig  megkente  illatos  olajjal.  Ennek  láttára  a
  vendéglátó farizeus így szólt magában: Ha ez próféta volna, tudná, hogy ki
  és miféle, aki érinti őt: hogy ez egy bűnös nő. Jézus akkor hozzá fordult:
  Simon, mondanék  neked valamit.  Az így  válaszolt: Mester,  beszélj!  Egy
  hitelezőnek két adósa  volt. Az  egyik ötszáz dénárral  tartozott neki,  a
  másik  ötvennel.  Nem  volt  miből  fizetniük,  hát  elengedte  tartozását
  mindkettőnek. Melyikük szereti most jobban? Úgy gondolom az, akinek többet
  engedett el ? felelte Simon. Helyesen ítéltél ? válaszolta Jézus. Majd  az
  asszony felé fordulva így szólt Simonhoz: Látod ezt az asszonyt?  Betértem
  házadba, s te nem adtál vizet  a lábamra. Ez viszont könnyeivel öntözte  a
  lábamat, és hajával törölgette. Csókot sem adtál nekem, ez meg szüntelenül
  csókolgatja lábamat, amióta csak bejött.  Aztán te nem kented meg  fejemet
  olajjal. Ez meg kenetet öntött a  lábamra. Azt mondom hát neked, sok  bűne
  bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett. Akinek keveset bocsátanak meg, az
  kevésbé szeret. Aztán így szólt az asszonyhoz: Bocsánatot nyertek  bűneid.
  Menj békével!
  Lk 7,36-50

  Elmélkedés:

  Szent  Lukács,  az  irgalmasság  evangéliumának  szerzője  nagy  figyelmet
  szentel annak, hogy írásában bemutassa  a bűnösöknek megbocsátó Jézust.  A
  farizeus házában  történtekből  kiderül, hogy  a  bűnös asszony  keresi  a
  bűnbocsánat  ajándékát.  Azért  megy   Jézushoz,  hogy  kifejezze   iránta
  szeretetét. Szeretetének jutalmaként a  legnagyobb isteni ajándékot  nyeri
  el, bűnei bocsánatot nyernek. A  zsidó vallási törvények szerint nem  volt
  szabad érintkezni  nyilvános  bűnösökkel.  Jézus  átlépi  ezt  a  törvényi
  határt, hogy a  bűnbánattal hozzá  közeledőnek megbocsáthasson.  Küldetése
  többek között éppen az ilyen  bűnösökhöz szól, hogy megajándékozza őket  a
  lélek szabadságával.  Ha bűnbánattal  közeledek Jézushoz,  nála  irgalomra
  lelek.
  (c) Horváth István Sándor  Imádság:

  Urunk, Jézus  Krisztus,  nem  az evilági  országért  kérünk  téged,  amely
  mulandó és ideiglenes, hanem azért  az Országért imádkozunk hozzád,  amely
  örökké tart, amelyben nem lehet hiány  és gyöngeség, ahol a szép  angyalok
  színről színre jutnak és dicsérnek téged.
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom