2010. szeptember 7., kedd

Szent Kőrösi Márk, Szent Pongrácz István és Szent Grodecz Menyhért áldozópapok, kassai vértanúk

A szeretet teljes evangelizáció, mely szolgál az egységnek
2010. szeptember 7. Évközi huszonharmadik hét kedd
Szent Kőrösi Márk, Szent Pongrácz István és Szent Grodecz Menyhért áldozópapok, kassai vértanúk

P. John Simoneau LC (János atya)

Mt. 10,28-33
Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, a lelket azonban nem tudják megölni! Inkább attól féljetek, aki a kárhozatba vetve a testet is, a lelket is el tudja pusztítani! Ugye két verebet adnak egy filléren? S Atyátok tudta nélkül egy sem esik le a földre. Nektek minden szál hajatok számon tartják. Ne féljetek hát! Sokkal többet értek a verebeknél. Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt. De aki megtagad az emberek előtt, azt én is megtagadom mennyei Atyám előtt.

Bevezető ima: Jézus, te szenvedésed idején is azért imádkoztál, hogy követőid egyek legyenek. Az egység fenntartása mindig nagyon nehéz, ezért arra kérlek, engedd, hogy én az egység, és ne a széthúzás forrása legyek. Engedd megtapasztalnom szeretetedet, hogy az engem megerősítve képessé tegyen arra, hogy egységben maradjak veled, és megerősítse a felebaráti szeretet kötelékeit követőid között.

Kérés: Uram, engedd felfedeznem, hogy a legértékesebb mártírság az nem a test feláldozásában rejlik, hanem abban, hogy mennyire tudom átadni magam a hit szolgálatának!

1. Elmentek, hogy megvédjék hitüket. A hit veszélyben volt. A hit mégsem egy ismeretlen dolog, hanem olyasvalami, ami a hűséges követők szívében él. A hit benned és bennem él. Ez a hit nagyon személyes, és továbbadása állandó veszélyben van. Napjaink társadalmában, sokan nem törődnek azzal, ha elveszítik hitüket. A védelem nem túl erős a relativizmus birodalmában és hitünk elgyengülhet az igazság védelmezőinek hiánya miatt. Készen állok arra, hogy megvédjem az igazságot?

2.Három férfi, három háttér, egy cél. A mai napon ünnepelt vértanúk nem Kassáról származtak, és biztos vagyok benne, hogy szülőföldjükön is nagy dolgokat tettek, mégis azt érezték, hogy el kell menniük megvédeni a hitüket. Ez nem nemzetiség vagy nyelv kérdése volt. Testvérek voltak ugyanabban a családban, az Egyházban, és a hit egyesítette őket. A Krisztusban megélt egység lelke elég volt ahhoz, hogy áttörjenek minden távolságot és elszenvedjenek bármilyen kényelmetlenséget. Végül életüket adták szeretetükért, hitükért és lelkükért tanúságtételként.

3. Ne félj Krisztustól, Ő a szeretet. A kassai vértanúk nem azért mentek Kassára, hogy tolerálják az ottaniakat, hanem, hogy szeressék őket és megpróbálják megmutatni a teljes egységet, melyet csak a Katolikus Egyházban lehet megtalálni. Nem arra koncentráltak, hogy mi történhet velük, hanem, hogy mi lesz a lelkükkel. Gyakran félünk attól, hogy egy kicsit átadjuk magunkat Krisztusnak: az időnket, türelmünket, megértésünket, a pénzünket. Ez a félelem mutatja, hogy nem bízunk Krisztus szeretetében. Ő eltölt minket. Nincs szükség arra, hogy féltsük életünket, hiszen Ő maga az élet.

Beszélgetés Krisztussal: Jézus, add meg nekem a kegyelmet, hogy egész életemben hirdesselek téged minden élethelyzetben: otthon, amikor pihenek, amikor dolgozom. Jelöld meg egész életemet a szeretettel, melyet a kereszten megmutattál nekem! Engedd, hogy akár készen álljak belehalni felebarátaim szolgálatába, ahelyett, hogy belesüllyedjek kényelmes életembe!

Elhatározás: Ma reggel öt perccel több időt fogok Krisztussal tölteni az imádságban és tizenöt percet pedig azzal, hogy segítek otthon.


Erdő Péter bíboros atya 2010. szeptemberi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy hazánkban mindenki találjon munkát és emberhez méltó megélhetést és így megtapasztalja felelősségét és fontosságát családja és az egész társadalom számára.
--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom