2010. szeptember 7., kedd

Szent Márk, István és Menyhért áldozópapok, kassai vértanúk

2010. szeptember 7. - Kedd, Szent Márk, István és Menyhért áldozópapok,
  kassai vértanúk

  Abban az időben Jézus ezt  mondta apostolainak: Ne féljetek azoktól,  akik
  megölik a testet, de a lelket  nem tudják megölni. Inkább attól  féljetek,
  aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két
  verebet adnak?  És mégsem  hull  a földre  egy  se közülük  Atyátok  tudta
  nélkül. Nektek pedig  minden szál  hajatokat számon  tartják! Ne  féljetek
  hát: sokkal  többet értek  ti a  verebeknél! Ha  valaki megvall  engem  az
  emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha
  valaki megtagad engem az emberek előtt,  én is megtagadom őt Atyám  előtt,
  aki a mennyekben van.
  Mt 10,28-33

  Elmélkedés:

  Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt mennyei Atyám
  előtt  -  mondja  Jézus,  s  ez  nem  csupán  kortársainak,  hanem  minden
  krisztushívőnek  szól,  nekünk  is.  Kereszténységünk  megvallását  és   a
  Krisztusról való tanúságtételt a legtöbb esetben kötelességnek  tekintjük,
  s valóban helyes, ha valaki kötelességtudatból ezt meg is teszi mindennapi
  életében. De a  kötelességteljesítés ?kényszerén? felül  más értékeket  is
  fel  kell  fedeznünk,  amelyek  még  inkább  ösztönözhetnek  bennünket   a
  tanúságtételre. Ilyen például az Isten iránti szeretetünk, amelyből mindig
  új erőt  meríthetünk és  az  öröm, amely  megkönnyíti  azt. S  ezen  felül
  végezzük a tanúságtételt örök üdvösségünk reményében!
  (c) Horváth István Sándor  Imádság:

  Vezesd, ó, Krisztus, valamennyi hűségest  a hitben, hogy a keresztény  hit
  hassa át egész életüket, és bátor tanúságtevőkké tegye őket a világ  előtt
  üdvözítő küldetésed  során,  hogy az  Egyház  tudatos és  cselekvő  tagjai
  legyenek, akik bizonyosak abban, hogy Isten gyermekei, és testvérek minden
  néppel!

  ______________________________
__

  Aktuális:
  Kedves Barátaim!
  Örömmel jelzem, hogy Szemedben a  jóság fénye címmel megjelent  plébániánk
  Szent Veronika  kórusának  új  CD  lemeze  Teréz  anya  születésének  100.
  évfordulójára. Információ, letölthető  szövegek, kották és  belehallgatási
  lehetőség itt:
  http://zalalovo.plebania.hu/list/szvk_kiadvanyok/Szemedben_a_josag_fenye_CD_lemez
  Ára: 2000 Ft + 300 Ft postaköltség.
  Megrendelhető tőlem  a  név, a  postacím  és a  darabszám  elküldésével  a
  zalalovo@gmail.com címre.
  Köszönöm,   ha   ilyen   módon   is   támogatjátok   a   fiatalok    zenés
  evangelizációját!
  Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom