2010. szeptember 21., kedd

Szent Máté apostol és evangélista ünnepe

A hit szemüvegén át
Szent Máté apostol és evangélista ünnepe
2010. szeptember 21. Évközi huszonötödik hét – kedd

P. Barry O’Toole

Mt 9,9-13
Amikor Jézus továbbment, látott egy Máté nevű embert, amint ott ült a vámnál. Szólt neki: "Kövess engem!" Az felállt és követte. Amikor később vendégül látta házában, sok vámos meg bűnös jött oda, s Jézussal és tanítványaival együtt asztalhoz telepedett. Ezt látva a farizeusok megkérdezték tanítványaitól: "Miért eszik mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?" Jézus meghallotta, és így válaszolt: "Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket."

Bevezető ima: Urunk, te vagy a jóság és az élet. Ha közel vagyok hozzád, béke és öröm tölt el. Te megérdemled, hogy szívem teljes szeretetével bízzak benned. Köszönöm neked az élet ajándékát, a családomat és mindenekfölött a hitemet. Hálás vagyok az Egyházért is, amit apostolaidra építettél.

Kérés: Uram, segíts, hogy egyszerű és egyenes legyek hitemben!

1. Az egyszerűség áldás. Az adószedők árulók voltak a zsidók szemében, hiszen a rómaiaknak dolgoztak, az Isten választott népének „elnyomóit” szolgálták ki. Egy átlagos zsidó szóba sem állt volna ilyenekkel. És itt van Jézus, aki azt mondja: „Kövess engem.“  Máté rögtön fölállt és követte Őt, anélkül, hogy bármit is kérdezett volna. Milyen csodálatos az ő egyszerűsége!  Nem tudta, hogy Krisztus őt egynek szánja a tizenkettő közül. Bizonyos értelemben azt mondhatjuk, hogy aláírt egy üres csekket és odaadta Jézusnak. Máté nem ült le számítgatni, egyszerűen elfogadta az ajánlatot. Aztán továbbmegy egy lépéssel: meghívja Jézust a házába vacsorára. Egy zsidó általában csak a legigazabb és hozzá legközelebb álló barátait és rokonait hívja meg a házába. Ez az intimitás, barátság, és a szeretet jele. Máté messzire megy és leteríti a vörös szőnyeget Krisztus elé az életében.  

2. Bonyolult számítgatások. Máté egyenességével és nyíltságával szemben áll a farizeusok „áltisztességessége”. Megbotránkoznak azon, hogy Jézus együtt vacsorázik egy olyan bűnössel, mint Máté.  Muszáj szembesíteniük a Rabbit az ő „szégyenletes viselkedésével”.  Az a gond, hogy nem értették meg a legfontosabb dolgot a Messiásról. Túlságosan racionálisan tekintenek Krisztusra (és Istenre), amikor az egyetlen igaz életszemlélet a hit és a szeretet. Ez gyakran megtörténik velünk is, a mi életünkben, amikor ítélkezünk történéseken, vagy másokon, ahelyett, hogy hit és könyörület lenne bennünk. Még mielőtt észrevennénk, máris elutasítottuk, és lehetséges, hogy meg is szégyenítettük a szomszédunkat, egy civil hatóságot, egy papot, vagy püspököt. A dolgokra nem természetfölötti perspektívából tekintünk, hanem sokkal inkább a mi emberi szemszögünkből ítélkezünk.

3. Vissza az alapokhoz. Krisztus mindent távlatokba helyez vissza. „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.” Jézus ismét arra hív minket, hogy emeljük gondolatainkat természetfölötti síkra. Miért lett az Isten emberré? Gyakran ismételjük a következő sorokat, legalább hetente, vasárnaponként, a hitvallásban: „Értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből…” Nagyon fontos, hogy a hit szemével lássunk és ítéljünk meg mindent. Egy igaz hívő, egy igaz apostol ki kell, hogy alakítsa ezt a „hatodik érzéket” a mindennapi életben. Ezt imával, gyakori és bensőséges Istenkapcsolattal tudjuk kialakítani. Kérnünk kell Istentől a hit ajándékát, ami egy új életszemlélettel ajándékoz meg minket.  

Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus, egyszerűvé szeretnék válni, aki elfogad téged és parancsaidat, anélkül, hogy számítgatna vagy panaszkodna. Szabadíts meg minden akadálytól és add nekem kegyelmed, hogy meggyőződéses, hűséges és bátor apostola legyek országodnak, mint Szent Máté apostolod!

Elhatározás: Imádságos párbeszédben az Atyával, meg fogom vizsgálni a mai napom három eseményét. (akár otthon, akár a kocsiban, akár a sorban állás alatt…)


Erdő Péter bíboros atya 2010. szeptemberi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy hazánkban mindenki találjon munkát és emberhez méltó megélhetést és így megtapasztalja felelősségét és fontosságát családja és az egész társadalom számára.

--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom