2010. szeptember 21., kedd

Szent Máté apostol és evangélista

2010. szeptember 21. Kedd, Szent Máté apostol és evangélista

  Abban az időben amint  Jézus továbbhaladt, látott egy  Máté nevű embert  a
  vámasztalnál ülni. Így szólt  hozzá: Kövess engem!  Az felállt és  követte
  őt. Később, amikor Jézus az ő házában vendégeskedett, eljött sok vámos  és
  bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival együtt.
  Meglátták ezt a farizeusok és megkérdezték tanítványait: Miért eszik a  ti
  Mesteretek  vámosokkal  és  bűnösökkel?  Jézus  meghallotta  ezt,  és  így
  válaszolt: Nem  az  egészségeseknek kell  az  orvos, hanem  a  betegeknek.
  Menjetek csak, és tanuljátok  meg, mit jelent  ez: Irgalmasságot várok  és
  nem áldozatot. Nem  azért jöttem, hogy  az igazakat hívjam,  hanem hogy  a
  bűnösöket.
  Mt 9,9-13

  Elmélkedés:

  Máté  azonnal  engedelmeskedik  Jézus  kérésének,  és  gondolkodás  nélkül
  otthagyja munkáját. Talán nem teljesen ismeretlen számára Jézus  személye,
  aki megszólítja  őt,  hanem  már hallhatott  róla  valamit,  értesülhetett
  csodáiról és más tetteiről, talán láthatta is. Máté gyorsasága és készsége
  mindenképpen figyelemreméltó  számunkra,  mert  Jézus  minden  nap  odalép
  ebédlőasztalunkhoz,    íróasztalunkhoz,    az    iskolapadhoz    vagy    a
  munkaasztalhoz, és bennünket  is követésére  hív. Jézus  nem az  igazakat,
  hanem a bűnösöket jött  hívni, ez az  Atyától kapott küldetése.  Meghívása
  valóban nekünk  szól, ha  felismerjük hibáinkat,  beismerjük bűneinket,  s
  készek vagyunk indulni.
  (c) Horváth István Sándor  Imádság:

  Uram, látva  önnön nyomorúságunkat,  és  remélve a  gyógyulás  ígéretében,
  azonnal válaszolunk:  Itt vagyunk,  mert  Te vagy  a mi  Urunk,  Istenünk!
  Hívtál, s mi válaszoltunk: itt vagyunk! Tettekkel fogjuk bizonyítani, hogy
  a tieid vagyunk, és senki másnak  nem vetjük alá magunkat, csak neked,  és
  ezt mondjuk: te vagy, Uram, a mi Istenünk!
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom