2010. szeptember 29., szerda

Szent Mihály, Szent Gábor, és Szent Rafael Arkangyalok

Októbertől indul a Vándor Evangélium Imaszolgálat ötödik éve, amelynek témája az engesztelés és a család.
Szeretettel várjuk azok jelentkezését, akik szívesen bekapcsolódnak közös imádságunkba.
Jelentkezés és további információ: info@vandorevangelium.hu .


Angyalok kíséretében 
Szent Mihály, Szent Gábor, és Szent Rafael Arkangyalok
2010. szeptember 29. Évközi huszonhatodik hét – Szerda 

P. Jeffery Jambon LC

Jn 1, 47-51
Amikor Jézus meglátta Natánaelt, amint feléje tartott, ezt mondta róla: „Lám, egy igazi izraelita, akiben nincs semmi álnokság.” Natánael megkérdezte tőle: „Honnét ismersz?” Jézus így válaszolt: „Mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak, a fügefa alatt voltál.” Natánael erre felkiáltott: „Rabbi (azaz: Mester), te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael királya!”Jézus ezt felelte neki: „Mivel megmondtam, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel. De nagyobb dolgokat is fogsz még látni.” Majd hozzátette: „Bizony, bizony mondom nektek: Látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, s az Isten angyalai föl- s leszállnak az Emberfia fölött.”

Bevezető ima: Uram, őszintén jövök hozzád imádságom idején. Hiszem, hogy hűséges és tökéletes szeretetben való szolgálatra hívtál. Máriával, a szentekkel és a Szent Angyalokkal együtt mondok neked köszönetet a teremtés csodálatos művéért. Ma kötelességeimet becsületesen teljesítve, alázatosan megpróbálom visszatükrözni a te jóságodat.

Kérés: Uram, segíts, hogy békéd és szereteted eszköze lehessek!

1. Őszinteség – mint legjobb védelem. Miután Jézus az egész éjszakát átimádkozta, elkezdett apostolokat keresni, akik őszinték és becsületesek. Jézus megkedvelte Natánáelt, amikor felfedezte, hogy ő egy igaz izraelita. „Jézus meglátta Natánaelt, amint feléje tartott, ezt mondta róla: "Lám, egy igazi izraelita, akiben nincs semmi álnokság." Úgy tűnik, hogy Jézus csodálta az emberek angyali vonásait. Amint meglátta Fülöpöt, ahogy hozzá vezeti Natánáelt, Jézus azonnal felfedezte az erényt, amit Natánáel megélt. Ha azt akarom, hogy Jézus engem is becsüljön, teljes szívemből őszintének kell lennem.

2. A Szent Angyalok. Az Egyház ma a tiszteletét fejezi ki a három arkangyal szent szolgálata előtt. Ők őszinte szeretettel állnak ki Isten legszentebb akarata mellett. Ilyen hűséggel adta át Szent Gábor angyal az emberi történelem legfontosabb üzenetét Máriának és Zakariásnak. Szent Mihály megküzdött Luciferrel és száműzte őt a mennyből. Szent Rafael az Ószövetségben eljött, hogy segítsen Tóbiásnak. Ezeknek az angyaloknak a szívében semmi romlottság nincs. Isten kér tőlük egy szívességet, és ők beteljesítik azt. Nem lenne csodálatos a talentumainkat és javainkat egy ilyen szolgálatra használnánk? Nem lenne nagyszerű Isten végtelen szeretetének eszközeinek lenni úgy, mint ez a három angyal?

3. Egy pillantása az Úrnak. Jézus a szívekbe tekint és nem ítél külsőségek alapján. Krisztus nézése áthatolt Natánáelen. Jézus akkor is látja, mi indítja meg szívemet, ha azokat mások elől rejtve maradnak. Jézus az első, aki tudja, hogy hűséges vagyok-e ahhoz a hithez, amelyet kaptam. Ha lelkiismeretemben hűséges, és engedelmes vagyok Isten útmutatásához személyes életemben és a nyilvános előtt egyaránt, akkor nincs mit takargatnom, és nem veszíthetek semmit. Ha lanyhul a Krisztus iránti elkötelezettségem, unalmassá és egyhangúvá válik, akkor itt az idő, hogy keressem a megújulást. Krisztusnak szüksége van rám! Hányan halnak meg és vesznek el azért, mert távol vannak Krisztustól és az Ő szeretetétől? Nekem azonban sok lelki adomány van birtokomban a kegyelem által! Jézus a szemembe néz – számít hűségemre és szeretetemre!

Beszélgetés Krisztussal: Uram, köszönöm a három arkangyal és a szent apostolok példáját! Ők valóban nemes példáját adták a hűségnek. A szent apostolok vérüket ontották érted, a szent angyalok pedig segítenek minket a feléd vezető úton. Uram, látva annyi ember hitetlenségét, szeretnék olyan fáradhatatlan eszközöd lenni, mint ők, hogy minél többen dicsőítsenek téged örökké.

Elhatározás: Ma meglátogatom az Oltáriszentséget (ha ez lehetetlen, letérdelek egy kereszt előtt) és bizalommal ismétlem: „Uram, a te eszközöd akarok lenni – segíts nekem!”


Erdő Péter bíboros atya 2010. szeptemberi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy hazánkban mindenki találjon munkát és emberhez méltó megélhetést és így megtapasztalja felelősségét és fontosságát családja és az egész társadalom számára.
--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom