2010. szeptember 29., szerda

Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok

  2010. szeptember 29. - Szerda, Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael
  főangyalok

  Egy alkalommal: Amikor  Jézus látta,  hogy Nátánáel  közeledik hozzá,  így
  szólt: Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség.  Nátánáel
  megkérdezte: Honnan ismersz  engem? Jézus  így felelt:  Még mielőtt  Fülöp
  hívott volna, láttalak a fügefa alatt. Nátánáel erre elismerte: Rabbi,  te
  vagy az Isten Fia, te vagy Izrael Királya. Jézus így szólt: Azért  hiszel,
  mert azt mondtam: Láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni
  ennél. Majd így folytatta: Bizony, bizony, mondom nektek: látni  fogjátok,
  hogy megnyílik  az ég,  és  Isten angyalai  fel-alá szállnak  az  Emberfia
  felett.
  Jn 1,47-51

  Elmélkedés:

  Nátánáelről, egy igaz zsidó emberről olvashatunk az evangéliumban, aki nem
  elutasítóan viselkedik Jézussal szemben, mint a többi írástudó vagy a  nép
  vallási vezetői, de nem is annak lehetőségét keresi, hogy miként  köthetne
  bele  Jézus  szavaiba,  hanem   a  megismerés  szándékával  közeledik.   A
  találkozáskor megvallja, hogy Jézus az Isten Fia és Izrael királya.  Jézus
  ígérete  szerint  még  ennél  nagyobb  dolgokat  is  meg  fog  tapasztalni
  életében.  Jézus  ezután  mondott  szavaiból  kiderül,  hogy  valószínűleg
  halálára gondolhatott, hiszen mindkettő, tehát  az Isten Fia és az  Izrael
  királya kifejezés is a szenvedéstörténetben tér vissza. Jézust azért ítéli
  halálra a  főtanács, mert  Isten Fiának  nevezte magát,  s a  keresztre  a
  ?zsidók királya?  feliratot  íratja  Pilátus. A  Golgota  keresztje  előtt
  kezdődik Krisztus követésünk.
  (c) Horváth István Sándor  Imádság:

  Uram, Istenem,  gyarapítsd, sokasítsd  Egyházadat, és  egyesíts  mindenkit
  egységben. Tedd, hogy a  nép feddhetetlenül éljen,  egyetértő legyen a  te
  igaz hitedben és annak  megvallásában. Sugalld szívükbe tanításod  szavát!
  Hiszen  a  te   ajándékod,  hogy   elfogadtál  Krisztusod   evangéliumának
  hirdetésére, és  arra késztettél,  hogy  jó, neked  kedves  cselekedeteket
  vigyünk végbe.
  Szent Metód
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom