2010. szeptember 8., szerda

Szűz Mária születése (Kisboldogasszony)

2010. szeptember 8. - Szerda, Szűz Mária születése (Kisboldogasszony)

  Jézus  Krisztus  születése  így   történt:  Anyja,  Mária,  jegyese   volt
  Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket
  fogant méhében  a Szentlélektől.  A  férje, József  igaz ember  volt,  nem
  akarta őt megszégyeníteni,  ezért úgy határozott,  hogy titokban  bocsátja
  el. Míg ezen  töprengett, megjelent  neki álmában  az Úr  angyala, és  így
  szólt: József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát,  mert
  a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit  Jézusnak
  nevezel, mert ő váltja meg a  népét bűneitől. Mindez pedig azért  történt,
  hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott:
  Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül,
  és az Emmánuel nevet adják neki,
  ami azt jelenti: Velünk az Isten.
  Mt 1,18-23

  Elmélkedés:

  Az evangéliumokban Jézus gyermekkoráról  szóló részek sokban  különböznek.
  Szent János  írásában nem  is található  ilyen. Márk  nem tulajdonít  nagy
  jelentőséget Mária  személyének,  Máté inkább  Szent  József  szemszögéből
  mutatja be Jézus születését és  gyermekkorát, de Lukács kifejezetten  Szűz
  Mária  oldaláról.  Mindegyikben  természetesen  a  gyermek  Jézus  áll   a
  középpontban.
  Ha kifejezetten  Mária magatartását  nézzük, észrevehetjük,  hogy  egészen
  passzív.  Beleegyezik  Isten  akaratába,  hozzájárulva,  hogy   Szentlélek
  hatására megfoganjon  méhében  Jézus,  és engedi,  hogy  József  irányítsa
  sorsát, de tulajdonképpen  sohasem Mária  a kezdeményező.  Aki átengedi  a
  kezdeményezést és  odaadja  életét  Istennek,  azzal  nagy  dolgok  fognak
  történni életében.
  (c) Horváth István Sándor  Imádság:

  Miasszonyunk, Istennek  szent Anyja,  minden  asszonyok között  első,  aki
  fogadalommal az Úrnak  szentelted szüzességedet, kérlek  téged, nyerd  meg
  nekem szent Fiadtól  azt a kegyelmet,  hogy a mai  naptól kezdve ő  legyen
  lelkem jegyese.
  Megígérem neked  és neki,  hogy soha  nem lesz  más jegyesem,  mint ő,  és
  mindent megteszek, ami tőlem függ, hogy tisztán és folt nélkül őrizzem meg
  magam, egyedül neki, napjaim során életem alkonyáig.
  Sziénai Szent Katalin

  ______________________________
__

  Aktuális:
  Kedves Barátaim!
  Az evangelizáció  minden  korban  egyház életének  központjában  állt,  de
  napjainkban különösen  is  fontossá  vált. Ezt  jelzi  XVI.  Benedek  pápa
  közelmúltbeli intézkedése, amellyel  egy új Pápai  Tanácsot állított  fel,
  amely az  evangélium  terjesztéséért felelős.  Nálunk,  Magyarországon  is
  fontos, hogy a krisztusi örömhír minél több emberhez eljusson.
  Levelezőlistánknak közel  24  ezer tagja  van.  Szeretném, ha  még  többen
  csatlakoznának lelki  közösségünkhöz. Készítettünk  egy plakátot,  amelyet
  minden templomban szeretnék elhelyeztetni. Az akció keretében Magyarország
  1400 plébániájára  4400 plakátot  küldtem  (e héten  várhatóan  mindenhová
  megérkezik), hogy minél többen tudomást szerezzenek a lista létezéséről, s
  arról,  hogy  ők  is  megkaphatják  naponta  az  evangéliumot.  Az   akció
  költségeit adományokból finanszírozzuk.
  Időközben  többen  jelezték,   hogy  a  határon   túli  magyar   plébániák
  templomaiba is  küldjünk. Kérlek  benneteket,  akinek van  rá  lehetősége,
  támogassa az ügyet, hogy ez a terv is megvalósulhasson!
  Szeretettel: István atya

  Adományát elküldheti:
  1. On-line plébániák honlapján: http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
  Kérem, válassza az adomány lehetőséget,  majd az adomány céljánál  jelölje
  meg: e-evangélium
  2. Átutalással a Zalalövői Plébánia számlájára:
  Kérem, a közlemény rovatban feltüntetni: e-evangélium
  Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
  Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
  Utalás külföldről
  IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
  BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
  3. Postai utalvánnyal:
  Cím: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
  Kérem, a közlemény rovatban feltüntetni: e-evangélium
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom