2010. október 17., vasárnap

2010. október 17. – Évközi 29. vasárnap
  2010. október 17. – Évközi 29. vasárnap

  Abban az időben: Példabeszédet mondott Jézus arról, hogy szüntelenül kell
  imádkozni, és nem szabad belefáradni.
  Így szólt: „Az egyik városban élt egy bíró, aki Istentől nem félt és
  embertől nem tartott. Élt abban a városban egy özvegyasszony is. Ez elment
  hozzá, és kérte: Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben. A bíró
  egy ideig vonakodott, aztán mégis így szólt magában: Noha Istentől nem
  félek, embertől nem tartok, de ez az özvegy annyira terhemre van, hogy
  igazságot szolgáltatok neki, mert a végén még nekem jön és megver.
  Az Úr így szólt: Hallottátok, hogy mit mond az igazságtalan bíró. Vajon
  Isten nem szolgáltat igazságot választottjainak, akik éjjel-nappal hozzá
  folyamodnak? Talán megvárakoztatja őket? Mondom nektek, hamarosan igazságot
  szolgáltat nekik.
  Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?”
  Lk 18,1-8

  Elmélkedés:
  A legfontosabb kérdés
  Két héttel ezelőtt az evangélium kapcsán már beszéltem arról, hogy korunkban
  sokan élik át a hit válságát, s e szomorú tényt látva az Egyháznak az a
  küldetése, hogy a hit parányi magjának felfedezésére biztassa az embereket.
  A mai vasárnap evangéliumában újra előkerül a hit kérdése. Jézus ezt mondja:
  Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön? (Lk
  18,8). Van egy pap barátom, akinek ez a szentírási mondat a kedvence. Már
  kispap korában is állandóan ezt idézte minden élethelyzetben. Egy alkalommal
  például a vizsgaidőszak megbeszélésekor valaki így szólt: Most az a kérdés,
  hogy mikor legyen az egyháztörténelem vizsga? Erre ő kijelentette, hogy
  ennél sokkal fontosabb kérdés az, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e
  hitet a földön? Máskor az volt az eldöntendő kérdés hogy hová menjünk
  kirándulni? Ő ekkor is fontosabbnak tartotta, hogy amikor az Emberfia eljön,
  talál-e hitet a földön? Ismét máskor valaki az egyik tanárunk irodája felől
  kérdezte. Ő készséggel útbaigazította, de azonnal hozzátette, hogy a tanári
  szoba holléténél fontosabb kérdés az, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e
  hitet a földön? Néhány helyzetben egészen megmosolyogta volt számunkra ennek
  a szentírási mondatnak az idézése, de sokszor bizony nagyon találó,
  helyénvaló volt. Újmisés papi jelmondata is ez lett: Csak az a kérdés, hogy
  amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön? Ő papként hivatásának érzi
  azon fáradozni, hogy amikor az Emberfia eljön, találjon hitet a földön.
  Az érdekes kérdést Jézus azt követően tette fel, hogy elmondott egy
  példabeszédet az özvegyasszonyról, aki kitartóan fordult
  igazságszolgáltatásért egy bíróhoz. A példázat tanulságát Szent Lukács
  evangélista mindjárt az elején megfogalmazza. A történet azért hangzik el
  Jézustól, hogy a szüntelen imádságra buzdítson. A hasonlat az imádság erejét
  állítja elénk, miként a mustármagról szóló beszéd a hit erejét. A keresztény
  ember életére a hit és az imádság egyaránt jellemző. A hit és az ima
  viszonyát az egyik oldalról megközelítve állíthatjuk, hogy a hívő ember
  imádkozik, a másik oldalról nézve pedig az imádkozó ember erősödik hitében,
  ezért a kettő szorosan összetartozik.
  Fel kell fedeznünk újra az imádságban rejlő csodálatos erőt! Buzdítom a
  családokat arra, hogy az egyéni imádság mellett minden nap szenteljenek időt
  a közösen végzett imára, vasárnaponként pedig az egész család vegyen részt a
  plébánia közösségi imádságban a szentmisén. A családi imádságok alkalmával
  olvassák a szentírást, azaz hallgassák Isten üzenetét, majd pedig
  kéréseikkel és hálaadásukkal forduljanak Istenhez. Ezen alkalmak ritmust
  adnak a családi életnek, és elősegítik a családtagok egymás iránti kölcsönös
  tiszteletét és szeretetét. Az imádkozó család hívő család. Ha lanyhul a
  családtagok imaélete, meggyengül a család hite is.
  Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?
  Jézus szavai újra és újra megérintik szívünket. Egyházunk számára nagy
  kihívást jelent ez a kérdés. Talál-e a hitet a világ bármely részén? Talál-e
  hitet a keresztény hagyományokkal rendelkező Európában? Talál-e hitet Mária
  országában, Magyarországon? Talál-e hitet családjainkban?
  Szent Ágoston mondta: Hitünk jutalma az lesz, hogy megláthatjuk majd, akiben
  hittünk. És ehhez hozzátehetjük: az örök életben megláthatjuk majd, akihez
  imádkoztunk. Imádkozzunk szüntelenül, hogy ezáltal is erősödjön hitünk, s az
  Emberfia az ő eljövetelekor találjon hívő és imádkozó embereket a földön!
  © Horváth István Sándor


  Imádság:
  Uram, Istenem, alázatosan kérem tőled a hit ajándékát, amely szükséges az
  üdvösséghez, ahhoz, hogy téged az örök életben meglássalak. Adj nekem biztos
  hitet, amelynek alapja a te szavad, a te tanításod, a te üzeneted, a tőled
  származó igazság. Adj nekem tevékeny hitet, a mely a szeretet gyakorlásában
  nap mint nap megmutatkozik embertársaim felé. Segíts engem helyesen
  imádkozni, hogy az ima által növekedjen hitem!
  ________________________________
  Aktuális:
  Kedves Barátaim!
  A napokban új szerverre költöztünk, emiatt előfordulhat, hogy pár napig nem
  a megszokott időben érkezik az e-evangélium, vagy nem a megszokott formában
  jelenik meg. Néhány nap alatt helyreáll a rend.
  István atya
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom