2010. október 3., vasárnap

Évközi 27. vasárnap

2010. október 3. - Évközi 27. vasárnap

  Abban az időben: Az apostolok kérték  az Urat: Növeld bennünk a hitet.  Az
  Úr így válaszolt: Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s  azt
  mondjátok ennek  a szederfának:  Szakadj ki  tövestől és  verj gyökeret  a
  tengerben,  engedelmeskedik  nektek.   Melyiktek  mondja  béresének   vagy
  bojtárjának, amikor a mezőről hazajön: Gyere ide tüstént és ülj asztalhoz.
  Nem ezt  mondja-e inkább:  Készíts nekem  vacsorát, övezd  fel magadat  és
  szolgálj ki, amíg eszem  és iszom! Aztán  majd ehetsz és  ihatsz te is!  S
  talán megköszöni a  szolgának, hogy  teljesítette parancsait?  Így ti  is,
  amikor  megteszitek,  amit  parancsoltak  nektek,  mondjátok:  haszontalan
  szolgák vagyunk, hiszen csak kötelességünket teljesítettük.
  Lk 17,5-10

  Elmélkedés:

  Hegyeket mozgatni
  A  szentírás   egyik   legérdekesebb  mondását   olvastuk   Szent   Lukács
  evangéliumából: Ha csak akkora  hitetek lesz is, mint  a mustármag, s  azt
  mondjátok ennek  a szederfának:  Szakadj ki  tövestől és  verj gyökeret  a
  tengerben,  engedelmeskedik  nektek   (Lk  17,6).  Ezt   a  mondást   Máté
  evangélista a következőképpen jegyzi le:  Ha csak akkora hitetek lesz  is,
  mint a  mustármag, és  azt  mondjátok ennek  a  hegynek, menj  innen  oda,
  elmegy, és semmi sem lesz lehetetlen  nektek (Mt 17,20). Jézus szavai  azt
  tanítják, hogy egy parányi hit hatalmas dolgokra képes az emberben.  Tehát
  nem hiedelem, nem babona, nem tévhit és nem téveszme, hanem valódi hit. Az
  apostolok egykori buzgóságával fordulunk ma mi is Jézushoz: Urunk,  növeld
  bennünk a hitet!

  Természetesen nem csak  önmagunkért imádkozunk, hanem  a kicsinyhitűek,  a
  kételkedők, a hitetlenek számára  is kérjük a  hit növekedését. Egy  olyan
  világban, amikor válságba került a hit, s amikor az emberek nem ismerik  a
  hit tartalmát  és  nem tudják  értelmezni  a  hit jeleit,  mi  mást  volna
  sürgetőbb kérni Jézustól,  mint hogy  növelje a hitet  minden emberben?  S
  vajon  a  hit  válságának  hatását   magukon  érző  emberek  számára   van
  mondanivalója az  Egyháznak?  És  van-e mondanivalónk  azoknak,  akik  nem
  érzik, nem veszik észre, hogy életük éppen amiatt futott zsákutcába,  hogy
  elveszítették hitüket?

  Kétségtelen tény, hogy  napjainkban igen  nagy a kísértés,  hogy az  ember
  Isten nélkül, Istenbe vetett hit nélkül éljen. A technikai fejlődés és  az
  anyagi gyarapodás sokakban azt az  érzést keltik, hogy mindenre képesek  a
  maguk erejéből.  De  valóban így  van  ez? Tényleg  korlátlan  lehetőségek
  állnak előttünk? Aligha.  Hiába érünk el  emberi tudományunk  segítségével
  nagyszerű dolgokat,  attól még  az életünk  nem lesz  boldog, és  azt  sem
  állíthatjuk, hogy mindent megvalósíthatunk.

  Jézus azt mondja,  hogy a  hit segítségével többre  vagyunk képesek,  mint
  nélküle. A  hegyeket mozgatni  kifejezés jelképes  értelmű, hiszen  hegyek
  alatt érthetjük  mindazokat  az akadályokat,  amelyek  elénk  tornyosulnak
  életünk útján.  A hegyek  jelentik ugyanakkor  mindazt, ami  a  felebaráti
  szeretet megvalósításának  és az  Istenhez való  közeledésünk útjába  áll.
  Minden, ami elénk magasodik, s ami miatt nem látjuk életünk végső  célját.
  A hit, és itt az igazi,  élő istenhitre gondoljunk, szükséges ahhoz,  hogy
  ezeket  a  jelképes  hegyeket   elmozdítsuk  utunkból,  s   akadálytalanul
  haladjunk előre a szeretet útján. Ezek a hegyek sokszor magasabbak, mint a
  földrajzi magaslatok. Néha leküzdhetetlennek tűnnek. És itt jön elő,  hogy
  a hit  Isten  ajándéka az  ember  számára, és  nem  emberi  gondolkodásunk
  eredménye. Hinni nem azt jelenti, hogy elhitetünk magunkkal valamit, hanem
  azt, hogy  elfogadjuk  mindazt,  amit Isten  kinyilatkoztat  számunkra,  s
  rábízzuk egész életünket.

  A  hit   csodálatos  ajándékát   minden  ember   megkapja.  Legalább   egy
  mustármagnyit, de ez éppen elegendő. És ez a mondanivalója az Egyháznak az
  olyan emberek  számára, akik  átélik a  hit válságát.  Minden  kételkedés,
  minden hitetlenség, minden kicsinyhitűség ellenére, fedezzék fel  magukban
  a mustármagnyi hitet! És ha megtalálták, akkor imádkozzanak bátran és nagy
  bizalommal Istenhez  azért,  hogy  növelje  bennük  a  hitet!  A  hit  nem
  élettelen magként hever a lelkünk mélyén, hanem növekedni akar. Azt  bárki
  állíthatja magáról, hogy vallásos, vagy  legalább annyit, hogy vallásos  a
  maga módján, de ettől mg nem hívő ember. Akkor vagyok igazi hívő, ha a hit
  eleven magként él  bennem, s  abból valami  kinő, kifejlődik.  Imádkozzunk
  azért, hogy  Jézus  növelje  bennünk  a hitet,  hogy  az  abból  kifejlődő
  jócselekedetek megváltoztassák életem és világom.
  (c) Horváth István Sándor  Imádság:

  Uram, Jézus, nagy bizalommal fordulok  hozzád, hogy növeld hitemet,  amely
  még a mustármagnál is kisebb. A te szemeddel akarom nézni a világot, a  te
  szíved szeretetével akarom szeretni embertársaimat.
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom