2010. október 31., vasárnap

Évközi 31. vasárnap


2010. október 31. – Évközi 31. vasárnap

  Abban az időben: Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus nevű
  gazdag ember, aki a vámosok feje volt. Szerette volna látni és megismerni
  Jézust, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetű volt. Így hát
  előrefutott, felmászott egy vad fügefára, hogy láthassa, mert arra kellett
  elhaladnia.
  Amikor Jézus odaért, felnézett, és megszólította: „Zakeus, gyere le gyorsan,
  mert ma a te házadban kell megszállnom.” Erre ő sietve lejött, és örömmel
  fogadta Jézust. Akik ezt látták, méltatlankodva megjegyezték: Bűnös embernél
  száll meg. Zakeus azonban odaállt az Úr elé, és így szólt: „Nézd, Uram,
  vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megkárosítottam,
  négyannyit adok helyette.”
  Jézus ezt felelte neki: „Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is
  Ábrahám fia. Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami
  elveszett.”
  Lk 19,1-10


  Elmélkedés:
  Semmi sem lehet akadály
  Zakeus története az egyik legszebb példa az evangéliumban a megváltó Isten
  és a bűnös ember találkozására. Az egyik oldalon találjuk az embereket
  üdvözíteni akaró isteni szándékot, a másikon pedig a megváltásra váró
  embert. Az üdvösség pillanata akar köszönt be, amikor e két szándék
  találkozik. Az isteni irgalom rátalál az irgalomra vágyó emberre. Amikor
  újra és újra elolvassuk ezt a megkapó történetet, észrevesszük, hogy milyen
  csodálatos dolog történt Zakeussal és együtt örülünk vele. De bármennyire is
  szépnek találjuk, hogy a bűnös ember számára egy új élet kezdődik, még ennél
  is csodálatosabb, amikor mindez nem mással, hanem velünk történik. Az
  irgalmas Isten ugyanis engem is és mindent embert keres.
  Zakeusnak, a jerikói vámosnak a történetét, talán könnyebben megértjük, ha
  összehasonlítjuk a jerikói vaknak az esetével, amely elbeszélés közvetlenül
  előtte található Szent Lukács evangéliumában. A jerikói vak hangos
  kiáltással kérte Jézus segítségét, hogy lásson, s kifejezte hitét, hogy hisz
  Jézusban és abban, hogy ő képes isteni erejével csodát tenni. A vak koldus
  és a vámos egyaránt rászorul Jézus segítségére. De amíg a vak koldus ezt
  tudta, addig Zakeus nem érzi ennek szükségét. Ő egyszerűen csak kíváncsi,
  aki látni akarja Jézust. A vámosok vezetője nem is gondolja, hogy neki
  bármire is szüksége lenne az Úrtól, s nem is sejti, hogy milyen változást
  fog eredményezni életében a Jézussal való találkozás. A vak hisz Jézusban, s
  bízik abban, hogy életét gyökeresen megváltoztatja, ha Jézus megáll, és
  találkozik vele. Az evangélium nem számol be Zakeus hitéről, s nem szól
  arról sem, hogy meg akarna térni vagy a koldushoz hasonlóan hangosan kérné
  Jézus segítségét. Nem feltételezhetjük, hogy Zakeus azzal a szándékkal
  keresi Jézus közelségét, hogy ettől majd megváltozik az élete, de valamit
  mégis keres. Miközben az emberek gúnyosan nevetnek rajta és ujjal mutogatnak
  rá, ő csak ül csendben a fán, s szemeivel vagy talán a szívével is az arra
  érkező Jézus keresi. És Jézus vele is csodát tesz. Nem a szemét, hanem az
  eddig érzéketlen és a mások előtt bezárt szívét nyitja meg, gyógyítja meg.
  Az emberek lenézik őt, de Jézus meglátja benne az egyetlen elveszett
  bárányt, akit meg kell mentenie. Milyen tanulságokat tudunk megfogalmazni a
  magunk számára?
  Elsőként is azt, hogy velünk is előfordulhat, hogy nem érezzük azt, hogy
  rászorulunk Jézus támogatására, s nem is tudjuk, hogy mit kérjünk tőle, vagy
  nem akarjuk kényelmesen elrendezett életünket megváltoztatni. Engedjük, hogy
  Jézus belépjen életünkbe és ne zárjuk ki annak lehetőségét, hogy
  megváltoztassa életünket! Keressük közelségét, legyen bennünk a vágy, hogy
  lássuk őt! Fogadjuk örömmel, amikor hozzánk közeledik és megszólít bennünk!
  A második tanulság az lehet számunkra, hogy ismerjük fel, aztán pedig
  hárítsuk el azokat az akadályokat, amelyek miatt meghiúsulhat a Jézussal
  való találkozás. A koldust vak szeme akadályozta, azért a hangját használta.
  Addig kiáltozott, amíg fel nem figyelt rá Jézus. Zakeust alacsony termete
  akadályozta, valamint a nála magasabbak. Ahogyan a jerikói vak nem engedte,
  hogy Jézus egyszerűen csak továbbmenjen mellette anélkül, hogy csodát tenne,
  ugyanúgy Zakeus sem szeretné elszalasztani a lehetőséget, és nem nyugszik
  bele hátrányos helyzetébe. Gyorsan feltalálja magát és felmászik egy fára.
  Nem az a célja, hogy magára vonja Jézus figyelmét, mint ahogyan a vak tette,
  hanem csak látni akarja Jézust, aki viszont éppen őt veszi észre a tömegben.
  Jézus betér Zakeus házába, s így találkozásuk üdvösséget eredményez. Nekünk
  is van gyengeségünk, hibánk, „vak szemünk” vagy „alacsony termetünk”, ami
  megakadályozhat minket abban, hogy lássuk Jézust. Találjuk fel magunkat,
  hogy az Úr észrevegyen minket! Talán hangosan kellene kérnünk a segítségét,
  vagy talán csak el kellene csendesednünk, hogy meghalljuk szavát. Lehet,
  hogy magasabb helyet kellene keresnünk, ahonnan jobban láthatunk, de lehet,
  hogy csak le kellene térdelnünk. Ha feltaláljuk magunkat, amikor Jézus
  közeledik felénk, üdvösség köszönthet ránk.
  A harmadik mondanivaló pedig az, hogy Jézustól nagy ajándékot kapunk. Zakeus
  is és a jerikói vak is megkapta a hit látásmódját Jézustól. Többet kaptak,
  mint amit vártak, hiszen Jézus megnyitotta lelki szemüket. Mi szintén
  megkapjuk a hit ajándékát.
  © Horváth István Sándor


  Imádság:
  Uram, Jézus! Beismerem, hogy sokszor nem ismerem fel saját vakságomat és
  nehezemre esne, ha megváltoztatnád az életem. De mégis erre van szükségem.
  Szükségem vak arra, hogy a hit szemével lássak. Szükségem van arra, hogy
  lássam jóságot és irgalmat sugárzó arcodat. Uram, adj nekem bátorságot, hogy
  minden akadályt legyőzve, hozzád egyre közelebb kerüljek. Térj be az én
  életembe, hogy üdvösség köszöntsön rám!
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom