2010. október 25., hétfő

Évközi harmincadik hét – hétfő

Jézus kihívások elé állítja kényelemszeretetemet
2010. október 25. Évközi harmincadik hét – hétfő
Pannonhalmi Szent Mór 

P. James Swanson, LC

Lk 13, 10-17
Jézus szombatonként a zsinagógában tanított. Volt ott egy asszony, a betegség lelke már tizennyolc éve hatalmában tartott. Annyira meggörnyedt, hogy egyáltalán nem tudott felegyenesedni. Amikor Jézus meglátta, magához hívta, és így szólt hozzá: „Asszony megszabadultál betegségedtől.” Közben rátette a kezét. Az rögtön felegyenesedett, és dicsőítette Istent. A zsinagóga elöljárója méltatlankodott azért, hogy Jézus szombaton gyógyított, és a sokasághoz fordult. „Hat napotok van a munkára. Akkor jöjjetek gyógyulást keresni, ne szombaton!” Jézus feléje fordult, és megfelelt neki: „Képmutatók! Van-e köztetek egy is, aki nem oldja el a jászoltól ökrét vagy szamarát szombati napon, hogy megitassa? Ábrahámnak ezt a lányát a pedig a sátán tartotta megkötözve immár tizennyolc éve. Nem kellett-e őt feloldani kötelékétől már szombaton is?” Ellenfelei e szavakra szégyenükben elpirultak. A nép pedig örvendezett, hogy Jézus ilyen csodát művelt.

Bevezető ima: Uram, segíts, hogy különös figyelmet szenteljek neked a mai imámban. Te tudod, hogy mennyire szükségem van a kegyelemedre ahhoz, hogy megtegyem akaratodat. Tudod, hogy lehetetlen lesz számomra ma hitelesen követni téged, ha nem imádkozom jól. Töltsd be szívemet, és add meg a hűség kegyelmét ebben az elmélkedésben!

Kérés: Uram, óvj meg engem a közömbösségtől és a kényelmességtől!

1. Megmutatja a messiási megbízólevelet. Jézus ellenfelei makacsul ellenálltak. Nem akarták elhinni, hogy Ő a Messiás, és legfőképp nem akarták, hogy bárki más elhiggye, ezt róla. Azonban ott vannak azok a csodatételek, mint bosszantó problémák. Tudták ugyanis, hogy amikor Isten elküld valakit, hogy beszéljen a nevében, általában csodákat visz véghez azáltal az ember által, hogy így higgyenek benne az emberek. A jel bizonysága volt annak, hogy az illetőt (jelen esetben Jézust) Isten küldte. Jézus számos csodát vitt véghez, amiket a legtöbb ember érzékelhetően Isten küldöttének jeleként értelmezett. Mit tehettek Jézus ellenségei? Mindössze annyit, hogy megpróbálták hitelét venni a csodáknak minden lehetséges módon.

2. Sokkal többet tehetsz szombaton, mint azt te gondolnád. Ez a csoda szombaton történt. A zsinagóga elöljárójának problémája akadt ezzel. Nem Isten maga pihent meg a hetedik napon? Nem ugyanezt kéne tennünk nekünk is? Miért gyógyít ez a Jézus szombaton, ha valóban Istentől való? Ami azt illeti, rengeteg kivétel volt a szombatra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban. Egy másik evangéliumi szakaszban Jézus azt mondja, hogy a szombat van az emberért, nem az ember a szombatért (vö. Mk 2, 27). Mindenesetre a szombat betartása mindig alá volt rendelve a szeretetgyakorlásnak. Mindig megengedett volt, hogy a szombati nyugalmat megszakítsák egy szükséges szeretetcselekedettel valakiért. Jézus is említ olyan helyzeteket, amikor gyakorlati okokból (pl.: házi jószág itatása) el lehet végezni a munkát anélkül, hogy megszakadna a szombati pihenés. A titok abban rejlik, hogy meg kell találni a középutat a szélsőségek között: el kell kerülni a lelkiismereti aggályoskodást, mely kiiktatja a szeretet gyakorlását, és el kell utasítani a szükségtelen munkát, amikor az időt Istenre kell szánni.

3. Uram, kérlek, segíts a középúton maradnom! Látható, hogy valójában semmi kivetni való nincs abban, amit Jézus csinál. A zsinagóga feje nem akar hinni, mert amit Jézus mond és tesz, félelmetesnek tűnik számára. Ha Jézus a Messiás, előreláthatólag meg kell változtatnia az életét, ám ő ezt nem akarja. Nem is veszi észre, hogy erre vonatkozik valójában az ellenvetése. Ez velünk is előfordulhat. Nem akarunk elfogadni valamit, amit Jézus az Egyházon keresztül tanít nekünk, mert ez azt jelentené, hogy változatnunk kéne az életünkön, amit pedig nem akarunk megtenni. Kényelemben érezzük magunkat úgy, ahogy vagyunk. Sokszor ez pusztán félelem az újtól. Jézus mindig valami újat kínál számunkra, de mi nem akarjuk azt. A kitaposott, megszokott úthoz ragaszkodunk. Törjük át végre korlátolt horizontunkat, és ne féljünk átlépni azt.

Beszélgetés Krisztussal: Drága Jézusom, segíts teljesen elfogadnom téged! Ha visszautasítalak téged vagy a tanításod anélkül, hogy ezt észrevenném, kérlek, mutass rá! Segíts megelőznöm a kísértést, hogy felépítsem a saját kis világomat, melyben én vagyok az Isten. Ha lelkem már öregedne, add meg újra fiatalságomat, mert a fiatalság mindig új horizontokat keres; s nem próbálja magát bezárni korlátozott és összezsugorított határok közé, melyek kizárnak téged.

Elhatározás: Meg fogom újítani Isten iránti szeretetem és meg fogom tisztítani a szándékomat több alkalommal is a nap folyamán

Erdő Péter bíboros atya 2010. októberi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy Magyarok Nagyasszonya közbenjárására népünk megerősödjön az összetartásban, szeretetben és élni akarásban.

--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom