2010. október 25., hétfő

Évközi harmincadik hét – hétfő


  2010. október 25. - Hétfő

  Jézus szombatonként a zsinagógában tanított. Volt ott egy asszony, akit a
  betegség lelke már tizennyolc éve hatalmában tartott. Annyira meggörnyedt,
  hogy egyáltalán nem tudott felegyenesedni. Amikor Jézus meglátta, magához
  hívta, és így szólt hozzá: „Asszony, megszabadultál betegségedtől.” Közben
  rátette a kezét. Az rögtön felegyenesedett, és dicsőítette az Istent. A
  zsinagóga elöljárója méltatlankodott azért, hogy Jézus szombaton gyógyított,
  és a sokasághoz fordult: „Hat napotok van a munkára. Akkor jöjjetek
  gyógyulást keresni, ne szombaton!” Jézus feléje fordult, és megfelelt neki:
  „Képmutatók! Van-e köztetek egy is, aki nem oldja el a jászoltól ökrét vagy
  szamarát szombati napon, hogy megitassa? Ábrahámnak ezt a lányát pedig a
  sátán tartotta megkötözve immár tizennyolc éve. Nem kellett-e őt feloldani
  kötelékétől akár szombaton is?” Ellenfelei e szavakra szégyenükben
  elpirultak. A nép pedig örvendezett, hogy Jézus ilyen csodát művelt.
  Lk 13,10-17

  Elmélkedés:
  Isten Országának közelségét az emberek nem csak Jézus tanításán keresztül
  ismerhetik meg, hanem a tanítást megerősítő csodák által is. Jézus egy
  asszonnyal, egy nővel tesz csodát, akik abban a korban ki voltak zárva a
  zsinagógai istentiszteletből, s ezzel azt mutatja, hogy az Ő országában
  mindenki részesedhet az isteni jótéteményekből. A gyógyítással és a kegyes
  cselekedettel Jézus egyúttal rámutat a szombat megtartásának lényegére is. A
  zsidó vezetők szinte mindent megtiltottak, szombaton nem volt szabad sem
  jót, sem rosszat tenni. Jézus szerint a szombati nap megszenteléséhez
  szorosan kapcsolódik az irgalmasság gyakorlása. Nem kell tehát ezen a napon
  megtiltani a jócselekedeteket, hanem éppen ezek megtételére kell ösztönözni
  az embereket.
  © Horváth István Sándor


  Imádság:
  Jézus Krisztus, Üdvözítőm, nézz le rám trónodról irgalmasan! Te drága
  véreddel megváltottál minket az örök életre. A te Atyád a mi Atyánk is, te
  pedig test szerinti testvérünk vagy. Engedheted-e, hogy lelkünk elvesszék?
  Te meg tudsz menteni minket!
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom