2010. október 26., kedd

Évközi harmincadik hét – kedd

2010. október 26. - Kedd

  Jézus egy alkalommal így beszélt a néphez az Isten országáról: „Mihez
  hasonlít az Isten országa? Mihez is hasonlítsam? Hasonló a mustármaghoz. Az
  ember fogja, és elveti kertjében. Ott felnő, és nagy fává lesz. Az ég
  madarai megpihennek ágai között.” Majd így folytatta: „Mihez hasonlítsam az
  Isten országát? Hasonlít a kovászhoz, amelyet fog az asszony, és elvegyít
  három véka lisztben. Az egész megkel tőle.”
  Lk 13,18-21

  Elmélkedés:
  Jézus az Isten országáról mond két hasonlatot a mai evangéliumban. Az előző
  részekben a Jézussal szembeni ellenállás több esetéről számolt be az
  evangélista, amelyek ezután is folytatódnak majd. Mégis mindennek ellenére
  az Isten országa növekszik és fejlődik. Kicsiny módon és rejtve kezdődik
  megvalósulása, mégis láthatóvá válik egy idő után mindenki számára. A
  szembenállást nem csak Jézus, hanem tanítványai is meg fogják tapasztalni,
  de ha teljesítik küldetésüket, akkor meg fogják látni az Ország növekedését.
  Az Ország elválaszthatatlan Krisztus személyétől, akiben növekszik és az
  Egyháztól, amelyben megvalósul. Ha közösségben vagyunk Krisztussal és az
  Egyházzal, amelyeknek legszebb kifejezése a szentáldozás, az Eucharisztia
  vétele, azaz ha megtartjuk az eucharisztikus közösséget, akkor valóban
  megtapasztalhatjuk, hogy az Isten köztünk van, bennünk és általunk növekszik
  a világban.
  © Horváth István Sándor


  Imádság:
  Uram, Istenem, őrizz meg engem attól, hogy valaha is terhesnek érezzem a
  munkát, vagy kedvetlen legyek hivatásomban.
  Adj kitartást, örömet, mellyel végzem a munkámat, valamint hasznosan, jól
  gazdálkodjam az idővel, ne fecséreljem el haszontalan beszélgetéssel, vagy
  időtöltéssel.
  Adj nekem oly erős szeretetet, hogy az, amit mára rendeltél nekem, ne teher
  legyen, hanem öröm.
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom