2010. október 29., péntek

Évközi harmincadik hét – péntek

2010. október 29. - Péntek

  Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála
  étkezzék. Az ott tartózkodók figyelték őt. Akkor eléje állt egy vízkóros
  ember. Jézus megkérdezte a törvénytudókat és farizeusokat: „Szabad-e
  szombaton gyógyítani?” De azok nem válaszoltak. Erre ő megérintette a
  beteget, meggyógyította és elbocsátotta. Azután a jelenlevőkhöz fordult: „Ha
  valamelyiktek szamara vagy ökre szombaton kútba esik, nem húzza-e ki
  azonnal?” Azok semmit sem tudtak felelni neki.
  Lk 14,1-6


  Elmélkedés:
  Egy szombaton tett jézusi csodáról olvastunk a mai evangéliumban. Jézus
  ismét annak ellenére végez gyógyítást, hogy farizeus vendéglátói
  rosszallásukat fogják emiatt kifejezni. A leírás szerint itt Jézus elébe
  megy a vitának, megmagyarázza tettét, s ellenfelei szóhoz sem jutnak. Sem a
  csodatétel előtt, sem utána nem tudnak indokot mondani, amiért ezt ne
  lehetne megtenni.
  A csoda itt is arról tesz tanúságot, hogy egy irgalmas cselekedet
  végrehajtását nem akadályozhat meg egy szombatra vonatkozó törvényi előírás.
  Az irgalmasság gyakorlása ugyanis olyan törvény, amely felette áll a
  nyugalomra vonatkozó szabályoknak. Az irgalmas cselekedet ugyanakkor Isten
  jelenlétéről tanúskodik a világban. Jézusnak éppen az a célja, hogy ezt az
  isteni irgalmasságot ne csak szavaival hirdesse, hanem tetteivel is
  tanúsítsa. Jézus bűnbánatra szóló szava felhívás, hogy visszatérjünk az
  irgalmas Atyához.
  © Horváth István Sándor


  Imádság:
  Teljes szívünkből kérünk, Uram, hadd harcoljunk az igazságért a lélek és a
  test erejével egészen a végsőkig. Ha eljön az idő, amikor próbára teszik
  hitünket – hiszen amint az aranyat a kemencében, úgy hitünket is a
  veszélyben és az üldözésben próbálják ki –, ha kitör az üldözés, add, hogy
  felkészülten találjon, hogy házunk télen ne omoljon össze, hogy
  lakóhelyünket ne rombolja le a vihar, mintha csak homokra épült volna.
  Add, hogy minden próbára készen nyilvánvalóvá tegyük Irántad való
  szeretetünket, Isten, akinek legyen dicsőség és hatalom mindörökké. Ámen.
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom