2010. október 27., szerda

Évközi harmincadik hét – szerda

2010. október 27. - Szerda

  Abban az időben Jézus Jeruzsálem felé tartott. Útközben tanított a
  városokban és falvakban, melyeken áthaladt. Valaki megkérdezte tőle: „Uram,
  kevesen vannak, akik üdvözülnek?” Ő így válaszolt: „Törekedjetek bemenni a
  szűk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak.
  A ház ura felkel és bezárja az ajtót, ti kint rekedtek, és zörgetni kezdtek
  az ajtón: Uram, nyiss nekünk ajtót. Erre ő azt feleli nektek: Nem tudom,
  honnan vagytok. Akkor ti bizonygatni kezditek: Veled ettünk és ittunk, a mi
  utcánkban tanítottál. De ő megismétli: Nem tudom, honnan vagytok. Távozzatok
  tőlem mind, ti, gonosztevők! Ott majd sírás és fogcsikorgatás lesz, amikor
  látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és mind a prófétákat az Isten
  országában, magatokat meg kitaszítva onnan. Jönnek majd keletről és
  nyugatról, északról és délről, és helyet foglalnak az Isten országában. Íme,
  így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók!”
  Lk 13,22-30

  Elmélkedés:
  Ennyire kevesen lennének, akik üdvözülni akarnak? – kérdezzük a mai
  evangélium kapcsán. S vajon mi a kevesekhez tartozunk-e? Mindennapi
  teendőink között sajnos gyakran elfeledkezünk végső célunkról. Egész emberi
  életünknek csak akkor van értelme, ha állandóan egyre közelebb kerülünk az
  üdvösséghez. Hiábavaló minden fáradozásunk és munkánk, ha ettől eltávolít
  bennünket. Tevékenységeink közben néha gondoljunk arra is, hogy előbbre
  jussunk az üdvösség útján! Lelkünk üdvössége érdekében érdemes komolyan
  venni kapcsolatunkat Jézussal. A gyermekkori vallási emlékek aligha
  elegendőek az örök élethez.
  © Horváth István Sándor


  Imádság:
  Istenünk, ha eljön a végső „átmenet” pillanata, add, hogy derűs szívvel
  induljunk, nem sajnálva azt, amit magunk mögött hagyunk, hiszen ha a hosszú
  keresés után Veled találkozhatunk, újra megtalálunk minden igazi értéket,
  amit itt a földön megismerhettünk.
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom