2010. október 30., szombat

Évközi harmincadik hét – szombat

 „Barátom, menj följebb!”
2010. október 30. Évközi harmincadik hét – szombat

P. James Swanson, LC

Lk 14, 1. 7-11
Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála étkezzék. Amikor észrevette, hogy a meghívottak válogatják az első helyeket, egy példabeszédet mondott nekik. „Amikor lakodalomra hívnak, ne ülj az első helyre, mert akadhat a hivatalosak közt nálad előkelőbb is. Ha ez megérkezik, odajön, aki meghívott titeket, és felszólít: „Add át a helyedet neki!” És akkor szégyenszemre az utolsó helyet kell elfoglalnod. Ha tehát hivatalos vagy valahova, menj el, foglald el az utolsó helyet, hogy amikor a házigazda odajön, így szóljon hozzád: „Barátom, menj följebb!” Milyen kitüntetés lesz ez számodra a többi vendég előtt! Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig magát megalázza, azt felmagasztalják.”

Bevezető ima: Uram, segíts jól imádkoznom, hogy egyre jobban azzá az emberré váljak, akit te kigondoltál, mikor megteremtettél engem! Csak a veled való mély, bensőséges kapcsolat által láthatom meg tisztán azt a személyt, akinek elképzeltél engem. Csak így fogadhatom be azokat a kegyelmeket, amikre szükségem van, hogy előbbre léphessek az átformálódás útján.

Kérés: Uram, segíts önzésemet szeretettel, büszkeségemet alázattal és bizalmatlanságomat bizalommal legyőznöm!

1. Mindent hallani akarok magamról. Előbb vagy utóbb mindannyian megtapasztaljuk a nemtetszés érzését, amikor valaki olyan mellett kell lennünk, aki egyfolytában magát „reklámozza”. Talán mi magunk csináljuk ezt, föl sem fogva, mennyire zavarja ez a körülöttünk levőket. Vegyük egy férfi esetét, a legszebb férfiét a világon, máskülönben, aki folyamatosan és megállás nélkül magáról beszél. Önmaga a kedvenc témája. Lehetetlen leülni vele beszélgetni néhány percig, esetleg meginni vele egy kávét vagy bármit is csinálni vele anélkül, hogy ne a legfrissebb hősies cselekedetét vagy az ilyen-olyan véleményét kellene meghallgatni. Ha megkérdeznék, hogy többet beszélt-e magáról, mint amennyit mások szoktak, azt felelné, hogy épp annyit beszél magáról, mint amennyit mások magukról. Ahelyett azonban, hogy örömet szerezne a körülötte levő embereknek, ez a fő szépséghibája valóságos bukást jelent számára.

2. Az első a szívedben. Másik oldalról nézve, néha meg olyan emberekkel találkozol, akik nem lobogtatják saját zászlajukat. Úgy tűnik, hogy létezésük főbb oka, hogy támogassanak és segítsenek másokat. Lehet, hogy nem mindig veszed észre az ilyen embereket magad körül, de megállapítod a hatásukat. Mindenki boldogabb. Kevesebb stressz van a levegőben. Az emberek kevésbé tűnnek aggódóknak. Az ilyen emberek beolajozzák a kerekeket. Ha szükséged van egy kézre, ők ott teremnek, ráadásul még kérned sem kell őket. Támogatásuk és barátságuk adott. Tudod, hogy számíthatsz rájuk. Egy vagyont érnek, bárhol is dolgozzanak, mert tudják, hogyan kell a körülöttük levő embereket még hatékonyabbá tenni. Mindenki kedveli őket. Lehet, hogy nem a legnagyszerűbb a személyiségük vagy nincs annyi társadalmi jártasságuk, ám ez senkit sem izgat. A jóság csakúgy árad belőlük. Bár igénytelennek és jelentéktelennek tűnnek, minden körülöttük levő nagyra becsüli őket. Anélkül, hogy realizálnák, hogy ők vannak a legmagasabb helyeken mindenki szívében.

3. A gőg vagy a szeretet fog növekedni bennem? Milyen ember vagyok én? Csak magamat tolom előtérbe? Vagy amikor csak tudom, megteszem, ami tőlem telik, hogy segítek másoknak, és boldoggá tegyem őket? Ez vezet a valódi beteljesedéshez. Jézus mondja, hogy, akik elsők akarnak lenni, utolsók lesznek, és mindenkinek szolgálniuk kell. Tehát Jézus azt mondja, hogy ambícióim elérésének módja, a szolgálat? Semmiképpen sem, itt nem erről van szó. Jézus nem törődik a mi gőgünk csillapításával. Ő azt mondja el nekünk, hogyan lehetünk elsők az Ő szívében. Ha első akarsz lenni Krisztus szívében, szolgálj másokat! Sőt, ha megvan benned az alázat másokat szolgálni, észre fogod venni, hogy te is előkelő helyre jutsz mások szívében. Amikor alacsonyabb helyet szánsz magadnak, ők mindig magasabbra fognak ültetni téged.

Beszélgetés Krisztussal: Édes Jézusom, gyakran szolgálom magamat és saját becsvágyamat, te viszont azt akarod, hogy mások szolgálatával törődjek. Segíts nekem jobban figyelnem a szeretetre, mert ez az, ami tényleg számít! Add, hogy ne arra figyeljek, amit a világ értékel: az üres, önérdekű tevékenységekre! Ha csak tizedét tölteném mások szolgálatával annak az időnek, amit „önreklámozással” töltök, sokkal jobb helyzetben lennék.

Elhatározás: Ma teszek egy szolgálatot valakiért – lehetőleg úgy, hogy ne vegye észre. Az ilyen tettek azok, amik a legmélyebben kifejezik a szeretetet. Emlékezz: ha vársz valamit cserébe – legyen az csak egy köszönet –, akkor az nem szeretet, hanem üzletelés!

A pápa imaszándéka 2010. október hónapra:
Katolikus egyetemek: hogy a katolikus egyetemek egyre inkább olyan helyekké váljanak, ahol az Evangélium fényében megtapasztalható a hit és az értelem között meglévő harmonikus egység.
A Misszió Világnapja: hogy a Misszió Világnapja nyújtson alkalmat annak megértéséhez, hogy Krisztus hirdetése az egyház pótolhatatlanul szükséges szolgálata az emberiség javára.

--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom