2010. október 30., szombat

Évközi harmincadik hét – szombat

2010. október 30. - Szombat

  Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála
  étkezzék. Amikor észrevette, hogy a meghívottak válogatják az első helyeket,
  egy példabeszédet mondott nekik. „Amikor lakodalomra hívnak, ne ülj az első
  helyre, mert akadhat a hivatalosak közt nálad előkelőbb is. Ha ez
  megérkezik, odajön, aki meghívott titeket, és felszólít: Add át a helyedet
  neki! És akkor szégyenszemre az utolsó helyet kell elfoglalnod. Ha tehát
  hivatalos vagy valahova, menj el, és foglald el az utolsó helyet, hogy
  amikor a házigazda odajön, így szóljon hozzád: Barátom, menj följebb! Milyen
  kitüntetés lesz ez számodra a többi vendég előtt! Mert mindazt, aki magát
  felmagasztalja, megalázzák, aki pedig magát megalázza, azt
  felmagasztalják.”
  Lk 14,1. 7-11


  Elmélkedés:
  „Aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig magát megalázza, azt
  felmagasztalják” – szól Jézus figyelmeztetése mindannyiunknak a mai
  evangéliumban. Sok esetben különbözik az, hogy mit gondolunk önmagunkról és
  hogyan vélekednek róluk mások. Sokszor egyik sem egyezik meg azzal,
  amilyenek valójában vagyunk. A legtöbb ember ugyanis próbálja hibáit
  elrejteni mások elől, s inkább a jó tulajdonságait, a jobbik énjét igyekszik
  mutatni. Ettől viszont nem leszünk jobbak és a hibáink sem szűnnek meg.
  Önmagunk felértékelésével könnyen becsaphatunk másokat, sőt magunkat is, de
  Isten nem. Hibáink kijavításában a bűneinktől való szabadulás segít a
  szentgyónás alkalmával. Nem felmagasztalni kell tehát magunkat, hanem az
  alázat és a bűnbánat útját kell választanunk, amelyek által olyannak
  ismerjük meg magunkat, amilyennek Isten lát. Az Ő értékelése többet ér az
  emberi ítéleteknél. Egyedül Ő képes felemelni bennünket megbocsátó irgalma
  által.
  © Horváth István Sándor


  Imádság:
  Urunk! Titokzatosan igazgatsz mindenütt, és mindenhol el vagy rejtve. Jelen
  vagy a magasban és a magasság nem érez téged. Ott vagy a mélységben, és az
  nem fogja körül lényedet. Közel vagy és mégis távol. Ki ér el hozzád? A
  kutató lélek minden érzésével sem képes erre. Csak a hit közelít meg téged,
  csak a szeretet, csak az imádság.
  Szent Efrém
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom