2010. október 31., vasárnap

Évközi harmincegyedik vasárnap


2010. október 31. – Évközi harmincegyedik vasárnap

P. Steven Reilly LC

Lk 19,1-10
Abban az időben: Jézus bement Jerikóba és áthaladt rajta. Ekkor íme, egy Zakeus nevű férfi, aki a vámosok feje volt és gazdag, szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de nem tudta a tömeg miatt, mert alacsony termetű volt. Előre futott tehát, felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus arra a helyre ért, fölnézett, meglátta őt, és ezt mondta neki: „Zakeus! Jöjj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom.” Erre az sietve lemászott, és örömmel befogadta. Akik ezt látták, mindannyian zúgolódva mondták: „Bűnös embernél száll meg!” Zakeus azonban odaállt, és azt mondta az Úrnak: „Uram, íme, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megcsaltam, négyannyit adok helyette.” Jézus azt mondta neki: „Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia. Az Emberfia ugyanis azért jött, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett.”

Bevezető ima: Uram, tápláld hitemet! Segíts felismernem, hogy te vagy itt, és készítsd a lelkemet, hadd töltekezzem fel kegyelmeddel!

Kérés: Uram, segíts, hogy lelki életemben minden akadályt legyőzzek!

1. Fára mászni. Milyen lehetett ez a pillanat – amikor ez a kis kövér ember felmászik a fára. A csodálkozó, nézelődő emberek biztosan hangosan röhögtek rajta, sőt kifütyülték a vámosok vezetőjét, amikor Zakeus elfeledve méltóságát lihegve felkapaszkodott a fügefára. Zakeus abszolút nyakas volt. Hozzászokott a nehézségek leküzdéséhez, amikor a jerikói adófizetőktől kellett behajtania a pénzt. Most azonban világi ügyességét egy egészen más cél szolgálatába kellett állítania: Jézust akarta látni! Ha csak fele annyira keményen küzdenénk lelki céljaink megvalósításáért, mint világi céljainkért! Ha valamit valóban el akarunk érni, képesek vagyunk húzni, vonni, tologatni a dolgokat, csakhogy elhárítsuk célunk elől az akadályokat. Azonban amikor imaéletünkről van szó, tökéletesen legyőzhetetlennek tűnik egy olyan egyszerű dolog is, mint valamit megváltoztatni a napirendünkben. Vágyódjunk mi is Krisztust látni! Ha valóban vágyakozunk az Ő szeretetére, még fákat is képesek leszünk megmászni, hogy megszerezzük azt magunknak.

2. Nevén szólította. Amikor az emberek látták Zakeust a fán, az ő utálatos ellenségüket látták, aki rászolgált arra, hogy kigúnyolják és kinevessék. Amikor Jézus meglátta Zakeust a fán, Ő egy lelket látott lehetőségekkel, aki rászolgált, hogy szeretettel szólítsa meg. Jézus képes volt a szívekbe látni, ez tette számára lehetővé, hogy Zakeusról a teljes képet lássa meg. Biztos, hogy a pénz volt Zakeus számára a folyamatos hajtóerő, de mégis nyitottság volt a szívében, amely az elvetett magoknak jó talajává lehetett. Jézus meghívatta magát hozzá enni; ezt Zakeus magától sohasem merte volna megtenni. Az Úr nem szégyellte Zakeust, és ahogy a kiváltságos lelkeket, a hozzá legközelebb álló tanítványait, úgy Zakeust is a nevén szólította. Jézus minket is így akar megszólítani!

3. Krisztus hitelessége. Az emberek egyből elkezdtek Jézusról sugdolózni – hogy jön Ő ahhoz, hogy egy ilyen bűnössel töltse az idejét? Megkérdőjelezték hitelességét. Zakeus válasza bizonyítja, hogy Jézus a valódi becsületesség útját hirdette. Jézus meggyógyította a leprásokat, a bénákat, sőt még halottakat is feltámasztott, de a súlyosan bűnös emberek drámai megtérése lehetett a legmegdöbbentőbb a csodái között. Látván ezeket a bizonyítékokat még nehezebb lehetett NEM hinni Jézusnak. Katolikusként nekünk is kötelességünk Jézus hitelességének a tanúivá lennünk. Ennek a hitelességnek kell áthatnia az Egyházat. Ha életünkből sugárzik a felebaráti szeretet és az önmegtagadás, tanúságot teszünk azoknak a kegyelmeknek a valódiságáról, amelyeket az Eucharisztiában és minden más szentség által katolikusként birtoklunk és befogadtunk.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, micsoda örömöt okozott neked Zakeus megtérése. Ő tökéletesen válaszolt kegyelmedre. Olykor nehezen mozdulok, ha érzem hívásod, hogy tegyek előre egy lépést a lelki életemben. Segíts nagylelkűnek lennem, hogy a többi lelkek láthassák, milyen csodálatos dolog téged követni!

Elhatározás: Ma törekedni fogok arra, hogy lelki életemben minden nehézséget legyőzzek.

Erdő Péter bíboros atya 2010. októberi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy Magyarok Nagyasszonya közbenjárására népünk megerősödjön az összetartásban, szeretetben és élni akarásban.   

-- 
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu
 
Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat? 
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.
 
Missio Christi Alapítvány 
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom