2010. október 5., kedd

Évközi huszonhetedik hét – kedd

Jézussal való kapcsolatom éltetője az imádság
2010. október 5. Évközi huszonhetedik hét – kedd

P. James Swanson LC

Lk 10,38 - 42
Útjukon betértek egy faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta házába. Ennek volt egy húga, Mária. Ez odaült az Úr lábához és hallgatta a szavait. Márta meg sürgött-forgott, végezte a háziasszonyi teendőket. Egyszer csak megállt: "Uram - méltatlankodott -, nem törődöl vele, hogy húgom elnézi, hogy egyedül szolgáljalak ki? Szólj neki, hogy segítsen nekem!" Az Úr azonban így válaszolt: "Márta, Márta, sok mindenre gondod van, és sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, nem is veszik el tőle soha."

Bevezető ima: Uram Jézus, te vagy a mindenség Ura, mégis szívesen meghallgatsz és vezetsz engem. Ismered a múltat, jelent és jövőt, mégis tiszteletben tartod, hogy szabad akaratból választalak téged. Áldott Szentháromság, önmagadban is tökéletesen boldog és teljes vagy, de bőkezű voltál, és létrehoztál minket. Te vagy a mi teljességünk. Köszönöm, hogy nekünk ajándékoztad magadat. Viszonzásul magam kicsinységét adom neked, tudom, hogy örülsz annak, amit adok.

Kérés: Uram, segíts, hogy jobban imádkozzak!

1. „Több dolog válik valóra az imádság révén, mintsem bölcselmetek álmodni képes”. Sok jó ember gondolja, hogy az imádság gyenge dolog, nincs hatása. Ezért minden erejüket nagy programokra összpontosítják, hogy mindent megtegyenek, amit csak tudnak, a világ javára. Jó és helyes dolog. Az imádság azonban lényeges. Még ha több ezer ember vonok be egy nagy projektbe, akkor sem érek el annyit, mint amikor Istennel együtt működni az imádság által: ez a legfontosabb, ha el akarunk érni valamit. Artúr király mondja Sir Bedevere-nek Tennyson „Morte d’Artur” című művében: „Több dolog válik valóra az imádság révén, mintsem bölcselmetek álmodni képes”.

2. Szeretettel kitartani az imádságban. Sokan panaszkodnak, hogy rengeteget imádkoznak, de nincs semmi eredménye. Lehetne erre pár dolgot mondani. Először is, szükség van Isten iránti szívből jövő szeretetre. Legyen Isten közeli ismerősöm, mint egy jó barát. Kérek valamit, és többet várok válaszul olyan valakitől, akit ismerek, aki közel áll hozzám, mint egy idegentől. Képzeljük csak, ha van valaki, akit alig ismerek, akkor látom először, amikor szívességet kér tőlem. Hajlandó vagyok megadni azt, amit kér tőlem? Másodszor is, ki kell tartanom. Mint a kánaáni asszony, aki arra kérte Jézust, hogy a lányát gyógyítsa meg. Ki kell tartanom az imádságban, amikor rosszul mennek a dolgok. Az asszony kitartása növelte hitét, és végül megkapta, amit kért. Ha szeretettel kitartok az imádságban, akkor mindent megkapok, amire szükségem van.

3. Elfogadni Isten tervét és nem sajátomhoz ragaszkodni. Nem szabad elfelejtenem, hogy minden imádságnak van hatása. Gyakran csalódom, mert nem kaptam meg, amit kértem? Elég nyitott vagyok imámban, és hagyom, hogy Isten azt tegye, amit akar; az Ő útját követem a sajátom helyett? Arra kényszerítem, hogy megtagadja a kérésemet, mert olyan szűkre szabott megoldást választok amilyen nem illeszthető be az Ő tervébe? Még ha nem is tapasztalom meg az imádságom eredményeit, ez nem azt jelenti, hogy Isten nem hallgatott meg. Isten mindig megragadja az alkalmat, és sokkal jobb megoldáshoz vezet, mint amilyent én akartam. Azt teszi, ami nekem a legjobb még akkor is, ha az nem egészen azonos az elképzelésemmel. Talán sohasem tudom meg földi életemben, hogy pontosan hogyan hallgatta meg Isten az imámat. A hit által lehet ezt megérteni.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, bármihez fogok, segíts, hogy imádásággal kezdjem, imádsággal vigyem véghez és imádsággal fejezzem be! Veled szeretnék lenni, mint Mária, és szolgálni szeretnélek, mint Márta. Segíts, hogy megtaláljam életemben a helyes fontossági sorrendet és az egyensúlyt!

Elhatározás: Amikor elgondolom, hogy mi a legnagyobb, amit ma Istenért tehetek, imámban megkérem Őt, hogy áldja meg cselekedetemet.

Erdő Péter bíboros atya 2010. októberi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy Magyarok Nagyasszonya közbenjárására népünk megerősödjön az összetartásban, szeretetben és élni akarásban.


--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom