2010. október 5., kedd

Évközi huszonhetedik hét – kedd

2010. október 5. - Kedd

  Abban az időben: Jézus és  tanítványai miközben Jeruzsálem felé  haladtak,
  betértek az  egyik faluba.  Egy Márta  nevű asszony  befogadta őt  házába.
  Ennek nővére, Mária odaült az Úr lábához, és hallgatta szavait. Márta  meg
  sürgött-forgott  a  sok  házi  dologban.  Egyszer  csak  megállt:  Uram  -
  méltatlankodott -, nem törődöl vele, hogy nővérem egyedül hagy  szolgálni?
  Szólj neki, hogy segítsen nekem.
  Az Úr azonban így  válaszolt: Márta, Márta, te  sok mindennel törődöl,  és
  téged sok minden nyugtalanít, pedig csak  egy a szükséges. Mária a  jobbik
  részt választotta. Nem is veszíti el soha.
  Lk 10,38-42

  Elmélkedés:

  A tétlenség és a lustaság, amely oly sokakat megkísért, súlyos bűn.  Sokan
  szeretik munka könnyebb végét megfogni, s haszontalan dolgokra  pazarolják
  idejüket, ahelyett  hogy szorgalmasan  dolgoznának. Mások  pedig éppen  az
  ellenkező végletbe esnek, éjjel-nappal,  megállás nélkül dolgoznak.  Nincs
  számukra egy pillanat megállás sem, s  még be sem fejeztek valamit,  máris
  új munkába kezdenek. Az állandó tevékenykedés szintén a bűn forrása lehet.
  Nagyon nehéz  megtalálni  a kettő  közti  egyensúlyt az  életünkben,  mert
  könnyen elhajlunk egyik  vagy másik irányba.  A két evangéliumi  szereplő,
  Márta és  Mária, a  két lelkületet  jelenti. Az  egyik dolgozik,  a  másik
  látszólag tétlen, hiszen csak Jézusra figyel, s nem tesz egyebet. Keressük
  és próbáljuk megtalálni az egyensúlyt!
  (c) Horváth István Sándor  Imádság:

  Isteni Üdvözítőnk, aki földi tartózkodásod alatt olyan gyöngéd szeretettel
  viseltettél a szegények  iránt, adj a  mi szívünkbe is  a tiedhez  hasonló
  megértést. Engedd, hogy érzéki természetünk ellenkezését legyőzzük!
  Engedd,  hogy   a   szegényeket  segítsük,   fájdalmaikban   vigasztaljuk,
  tudatlanságukban  tanítsuk,   s   minden   nyomorúságukban   könnyebbséget
  igyekezzünk nekik szerezni.
  Add, hogy a  szegényekkel szemben tanúsított  barátságunk a te  barátaiddá
  tegyen bennünket,  ki  az  Atyával  és  a  Szentlélekkel  együtt  élsz  és
  uralkodol örökkön örökké! Ámen.
  Páli Szent Vince
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom