2010. október 6., szerda

Évközi huszonhetedik hét – szerda

Az imádság folytonos megtérésünk lényeges eszköze
2010. október 6. Évközi huszonhetedik hét – szerda

P. James Swanson LC

Lk 11,1-4
Történt egyszer, hogy valahol éppen imádkozott. Amikor befejezte, egyik tanítványa kérte: "Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is megtanította tanítványait." Erre így szólt hozzájuk: "Amikor imádkoztok, ezt mondjátok: Atyánk! Szenteltessék meg a neved. Jöjjön el az országod. Add meg a szükséges kenyerünket minden nap. Bocsásd meg a bűneinket, amint mi is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek. És ne vigy minket kísértésbe."

Bevezető ima: Uram Jézus, Te vagy a mindenség Ura, mégis szívesen meghallgatsz és vezetsz engem. Ismered a múltat, jelent és jövőt, mégis tiszteletben tartod, hogy szabad akaratból választalak téged. Áldott Szentháromság, önmagadban is tökéletesen boldog és teljes vagy, de bőkezű voltál, és létrehoztál minket. Te vagy a mi teljességünk. Köszönöm, hogy nekünk ajándékoztad magadat. Viszonzásul magam kicsinységét adom neked, tudom, hogy örülsz annak, amit adok.

Kérés: Uram, a Miatyánk imájával taníts meg elmélyült imádkozásra!

1. A hagyományos imák az Isten előtti helyes magatartásra tanítanak. Lehet-e jobb imádságot kitalálni, mint azt, amit Jézus saját szavaival tanított? A Miatyánk hagyományos imádság, kötött szöveggel, amelyet gépiesen is lehet ismételgetni. A hagyományos imák valójában elmélkedésre szólítanak olyan módon, amely a kezdőknek is tetszik. A Miatyánkban, mint más hagyományos imákban olyan mondatokat ismételgetünk, amelyek Istennel való helyes viszonyunk lényegét fejezik ki. Akár szívünkbe fogadjuk az imádság szavait, akár nem, a hagyományos ima szépségét nem az adja, amit mondunk, hanem az, ahogyan mondjuk. Ha az ima szavai a szívünkből szólnak, és a jelentésükhöz alakítják a szívünket, akkor fokozatosan tesszük kereszténnyé a szívünket. A szívünk képes lesz úgy szeretni, ahogyan kell.

2. A hagyományos imádság alakítja szívemet és közelíti Istenhez. Amikor először fordultam az Úr felé, még sok teendőm volt. Legtöbben így vannak. Nem úgy szerettem, ahogyan kellett volna, sokat hibáztam. Nagy segítségemre volt a Miatyánk és a többi hagyományos imádság. Amikor először fordulunk az Úr felé, nem tudjuk, hogy viselkedik, mire gondol egy jó keresztény. Amikor azonban szívből mondjuk a Miatyánkot, megváltozik, krisztusivá válik a szívünk. Egy percig tart, míg elmondjuk a Miatyánkot. de időnként elmélkedve kellene mondanunk a szavait. Elmondunk egy mondatot, majd ismételjük, és nem lépünk tovább, amíg nem jutunk el jelentése mélyéig.

3. A hagyományos imák elűzik a világ hívságait. Megtérésünk Krisztushoz azt jelenti, hogy elfordulunk a világias személettől és keresztényi szemléletre váltunk át. A világ minden nap hív valamire, amit érdemes megélni. De a világ gyakran ígér olyan élményt, ami jónak tűnik, de valójában káros. Hogyan tudunk ennek ellenállni? A keresztény értékek ismételgetésével és az azokról való elmélkedéssel. Erre jók a hagyományos imádságok. Segítenek abban, hogy szívünk átérezze és befogadja a keresztény értékeket, amelyeket hitet teszünk. Az a keresztény, aki megveti a hagyományos imákat. elveti a megtérés hatékony eszközeit.

Beszélgetés Krisztussal: Édes Jézusom, olyan sokszor hadarom el imáimat anélkül, hogy gondolnék a szavak jelentésére. Szeretném, hogy javamra váljanak naponta elmondott imáim! Még gyakrabban szeretném ezeket mondani, különösen a Miatyánkot, mert ezt az imát Te tanítottad nekem.

Elhatározás: Hagyományos imáimat ma különösen nagy figyelemmel mondom, hiszen tudom, hogy tanítanak, és Isten felé vezetnek engem.

A pápa imaszándéka 2010. október hónapra:
Katolikus egyetemek: hogy a katolikus egyetemek egyre inkább olyan helyekké váljanak, ahol az Evangélium fényében megtapasztalható a hit és az értelem között meglévő harmonikus egység.
A Misszió Világnapja: hogy a Misszió Világnapja nyújtson alkalmat annak megértéséhez, hogy Krisztus hirdetése az egyház pótolhatatlanul szükséges szolgálata az emberiség javára.

--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom