2010. október 9., szombat

Évközi huszonhetedik hét – szombat

Mária a tanítómesterem az erényekben
2010. október 9. Évközi huszonhetedik hét – szombat

P. James Swanson LC

Lk 11, 27 – 28.
Míg Jézus beszélt, egy asszony a tömegből felkiáltott: "Boldog a méh, amely kihordott, és az emlő, amelyet szoptál!" De ő ezt mondta: "Hát még azok milyen boldogok, akik hallgatják az Isten szavát, és meg is tartják!"

Bevezető ima: Uram Jézus, Te vagy a mindenség Ura, mégis szívesen meghallgatsz és vezetsz engem. Ismered a múltat, jelent és jövőt, mégis tiszteletben tartod, hogy szabad akaratból választalak téged. Áldott Szentháromság, önmagadban is tökéletesen boldog és teljes vagy, de bőkezű voltál, és létrehoztál minket. Te vagy a mi teljességünk. Köszönöm, hogy nekünk ajándékoztad magadat. Viszonzásul magam kicsinységét adom neked, tudom, hogy örülsz annak, amit adok.

Kérés: Uram, segíts, hogy hasonló legyek Szűz Máriához!

1. Szűz Mária mesterműve. Az asszony, aki ebben az evangéliumi szakaszban szerepel, nagy éleslátással rendelkezik. Megérzi Jézus nagyságát. Talán azt is, hogy Ő a Messiás. Nem valószínű, hogy Ő is csak Isten teremtménye. És Jézus nagyságából Mária nagyságára is következtet. Nyilvánvaló számára, hogy az, aki az emberiségnek ezt a mesterművét létrehozta, ő maga is az emberiség mesterműve. Igaza van. Jézus embersége Mária mesterműve. Teljes valóját megosztotta vele. Nem tekinthetjük a Szűzanyát azonosnak Jézus isteni tökéletességével, de igazságtalanok lennénk, ha Jézus emberi értékeit és nagyszerűségét nem tulajdonítanánk anyja példája hatásának.

2. Szeplőtelen fogantatás.  Isten akarata szerint Jézus úgy jött a világra, mint mindenki más, mint kisgyermek, ezért Jézusnak szüksége volt anyára. Isten azt akarta, hogy neki legyen a legjobb, legtökéletesebb anyja, ezért sok ajándékot adott Máriának, kezdve a szeplőtelen fogantatástól, attól, hogy mentes volt az eredendő bűntől. Nem is lehet elképzelni a tiszta, ártatlan kis Jézust bűnnel szennyezett testben léte első kilenc hónapjában. Képes volna egy ilyen ártatlan gyermek zokogás nélkül elviselni egy bűnös ember gondoskodását? Az Atya a legjobbat akarta a Fiúnak, ezért oda is adta a legjobbat, ha a szeplőtelen fogantatás csodáját ezért is kellett megtennie.

3. Jézus nevelője. Mint valóságos embernek, Jézusnak tanulnia kellett, mint mindenki másnak. Istensége folytán emberi képességeit a bűn nem torzította el. A mindennapi családi élet során Mária, ahogyan minden anya, tanította, hogy hogyan használja és fejlessze ezeket a képességeket a tökéletességig. Mária volt a legalkalmasabb arra, hogy Jézus emberi természetéből kihozza minden tökéletes tulajdonságát. A szeplőtelen fogantatás következtében Mária elméjét nem sebezte meg a bűn, és ezért megtalálta a szülői nevelés és tanítás olyan módjait, amelyek a legjobban illettek Jézus emberi természetéhez. A tanítás nemcsak az ismeretek átadása, hanem tágabb értelemben az erények gyakorlása is. Mária erényességének példája – Isten szavának meghallása és követése – bizonyosan fontos volt Jézus számára nevelkedése során.

Beszélgetés Krisztussal: Édes Jézusom, nehezen fogom fel, hogy mint embernek, neked is tanulnod kellett, ahogy mindenki másnak. Segíts megértenem, hogy Te is valóságos ember voltál, mint én. És mivel a Szűzanyát, mint anyát nekem adtad, kérd meg, hogy tanítson, alakítson erényekben engem is, mint ahogyan téged!

Elhatározás: Tényleg elhiszem, hogy a Szűzanya, mint tanítóm, a szó teljes értelmében, növeli bennem az erényeket? Melyik erényre van a legnagyobb szükségem? Megkérem a Szűzanyát, hogy ezt az erényt különösen nevelje bennem a mai napon.

Erdő Péter bíboros atya 2010. októberi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy Magyarok Nagyasszonya közbenjárására népünk megerősödjön az összetartásban, szeretetben és élni akarásban.

--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom