2010. október 21., csütörtök

Évközi huszonkilencedik hét – csütörtök

Jézus tüze lobbantsa lángra a szívünket!
2010. október 21. Évközi huszonkilencedik hét – csütörtök

P. Steven Reilly, LC

Lk 12,49-53
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon! Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék! Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között: három kettő ellen, és kettő három ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával."

Bevezető ima: Atyám, a Te jelenlétedbe helyezem magam. Hiszek benned és teljes szívemből szeretlek téged. Kérlek, hogy fogadd el ezt az imát, amelyet ma főként a családomért ajánlok fel.

Kérés: Uram, segíts, hogy mindenkinek közvetítsem szeretetedet!

1. A szikra, amely lobogó tüzet gyújt. Jézus szenvedélyes és mérhetetlen szeretete fejeződik ki a mai evangéliumi részletben. Azt szeretné, ha az apostolok szívében is lángra lobbanna ez az isteni szikra. Jézus megkeresztelkedett az igazi keresztséggel, vállalta a Golgota fájdalmát, azért, hogy a mi keresztségünk ne pusztán csak ceremónia legyen. Azt akarta, hogy a mi keresztségünk az isteni élet szent szikrája legyen, amelyet óvva és táplálva az igazi keresztény megszentelődés tüzévé tehetünk. Tápláljuk tehát a lángot és ne engedjük, hogy a külső nyomás vagy a saját középszerűségünk kioltsa azt!

2. Béke minden áron? Jézus egy félreértést tisztáz. Néhányan kétségkívül azt várták Jézustól, hogy elhozza a messiási békét, hogy az oroszlán és a bárány együtt legeljenek. (ld. Izajás 11,6-9). Nem. Ennek a békének az ideje a történelem végezetével fog eljönni, amikor eljön Isten országa a maga teljességében. Addig viszont a kereszténység állandóan szembe fogja magát találni a világi hatalommal. Azt akarjuk, hogy jó emberekként tartsanak számon bennünket, mégis a meggyőződéseink legtöbbször szembe állítanak a környezetünkkel. Legyen a láng, amely a szívünkbe gyulladt, elég erős ahhoz, hogy elfogadjuk az ilyen pillanatokat és ne engedjünk az olcsó békének, amely csak a világgal békítene ki bennünket!

3. Feladjuk birtokainkat? Milyen emberek legyenek a katolikusok? Válasszák a védekező taktikát? Ha jó katolikusok akarnak lenni, ne! Azok, akik szeretik a vitát, a veszekedést, nagyon könnyen megosztott környezetben találhatják magukat, de Jézus nem erről beszél. Azt az embert, aki Jézushoz hasonló akar lenni, az udvariasság, a szelídség és a szeretet apró részleteire való odafigyelés jellemzi. Az ilyen ember az egységet és nem a széthúzást keresi. Amikor pedig megoszlást kelt, akkor azért teszi, mert ezt kell tennie. Tudja, hogy mikor jut el addig a pontig, amikor már nem hajolhat meg anélkül, hogy ketté ne törne – ahol már a hajlékonyság hűtlenséggé válna. Vannak tehát olyan szomorú pillanatok, amikor a Krisztushoz való hűség frontális ütközést jelent, akár az olyan fontos kapcsolatokban, amelyekről Jézus beszél. Amikor felmerül a kérdés, hogy kihez legyünk hűségesek, nincs bizonytalanság: Jézus Krisztus az első!

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Te vagy az életem középpontja. Köszönöm neked a családomat és imádkozom azért, hogy soha ne legyek akadály a hitük fejlődésében. Add meg nekem a bölcsességet, hogy tudjam, mikor kell beszélnem és mikor kell hallgatnom! Segíts, hogy soha ne tagadjam meg az evangéliumot és soha ne tartsam távol az evangéliumtól azokat, akikhez azért küldtél, hogy szolgáljak nekik!

Elhatározás: Azért fogok küzdeni, hogy jó keresztény példát mutassak a családomban és meghívok valakit, aki eddig tartózkodott attól, hogy visszatérjen.

Erdő Péter bíboros atya 2010. októberi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy Magyarok Nagyasszonya közbenjárására népünk megerősödjön az összetartásban, szeretetben és élni akarásban.

--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom