2010. október 19., kedd

Évközi huszonkilencedik hét – kedd

Lelki készenlét
2010. október 19. Évközi huszonkilencedik hét – kedd

P. Steven Reilly LC

Lk 12,35-38
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony, mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák.

Bevezető ima: Uram, töltsd el lelkemet kegyelmeddel! Az előttem álló nap tele lesz kihívásokkal és nehézségekkel. Szükségem lesz a segítségedre. Tőled függök és bízom szeretetedben és gondviselésedben. Te számon tartod minden cselekedetemet, ismered minden gondolatomat és vezeted minden lépésemet. Szeretem akaratodat és bízom benne. Add meg nekem, hogy ez az imádságban eltöltött idő töltsön el lelki erővel, s így a mai napon rád szegezzem tekintetemet és bízzak abban, hogy te mindig mellettem állsz.

Kérés: Uram, segíts, hogy mindig készen legyek észrevenni mások szükségleteit és a lehetőségeket, amikor megdicsőíthetem nevedet!

1. Virrasztani és imádkozni. Feledékenynek lenni nem vicces dolog. Azok a jól ismert váratlan pillanatok különösen idegesítők, amikor azt érezzük, hogy valakinek figyelmeztetnie kellett volna bennünket. Ismerősen hangzik: „Légy szíves szólj rám a legközelebb". Amikor az örökéletről van szó, nem lehetünk feledékenyek és utólag nem hibáztathatunk senkit, egyedül csak saját magunkat. Krisztus többet is tett értünk, mint hogy figyelmeztessen. Sem a halál, sem az Ő dicsőséges eljövetele - amikor megítéli az emberiséget - nem érhet bennünket váratlanul. Az állandó készültség kulcsa, az, amivel apostolait is figyelmezteti: „Virrasszatok és imádkozzatok!” (Mt 26,41).

2. Mester vagy szolga. Képzeljük el Jézus örömét, amint üdvözli egyik hűséges szolgáját a Mennyországban. Azt mondta, hogy asztalhoz ültet és felszolgál majd nekünk. Ez egy gyönyörű kép, amelyből megérthetjük, hogy a kemény munka és a hűség nem marad jutalom nélkül. Jézus háláját minden másnál jobban tükrözi az, hogy a mester a hűséges apostol szolgája lesz. Végül is mi mást adhatnánk mi az Úrnak, mint amit Ő adott nekünk: a hűségünket.

3. A nehéz munka. Jézus arról beszél, hogy a ház ura akár az éjszaka második vagy a harmadik órájában is megérkezhet. Hűségesnek lenni nem könnyű. Tudjuk, hogy lesznek „mélységek és magaslatok,” pillanatok, amikor kettőt előre lépünk, majd egyet vissza. Ezek által azonban fejlődhetünk. Megtenni az utat nem könnyű, de ugyanakkor szép! II. János Pál pápa mindannyiunk számára kitörölhetetlen példáját mutatta a kitartásnak. Amikor meghallottuk, hogy már elköltözött közülünk, szomorúság töltött el bennünket, amíg meg nem értettük, hogy a halála után azzal az Úrral találkozott, aki annyira szeretett. Legyen a saját példánk a tanúja annak a vágyunknak, hogy mindvégig kitartsunk – hogy hűségesek legyünk mindaddig, amíg az Úr magához nem szólít bennünket.

Beszélgetés Krisztussal: Mindegy, hogy az életem rövid vagy hosszú lesz, Uram, add, hogy mindig készen álljak arra, amit a te gondviselésed kér tőlem. Szeretnék kitartó lenni, de gyakran a szeretetemnél erősebbek a félelmeim és a gyengeségeim. Kérlek, add meg nekem az erőt, amelyre szükségem van!

Elhatározás: Megújítom az elhatározásaimat, hogy biztosan és állhatatos kitartsak azokban az ígéretekben, amelyeket az Úrnak tettem.

Erdő Péter bíboros atya 2010. októberi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy Magyarok Nagyasszonya közbenjárására népünk megerősödjön az összetartásban, szeretetben és élni akarásban.

--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom