2010. október 19., kedd

Évközi huszonkilencedik hét – kedd

2010. október 19. - Kedd

  Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Csípőtök legyen felövezve,
  kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik
  urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót
  nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren
  talál. Bizony, mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket,
  körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor
  érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák.
  Lk 12,35-38

  Elmélkedés:
  Jézus arra tanít minket, hogy, hogy legyünk mindenkor készek jövetelére és a
  számadásra. Gyakorlati dolgokról beszél az érkezésére való éber
  várakozásról. Felövezve és égő gyertyával várjuk jövetelét - mondja. Ezt
  követően a szolgák várakozását írja le, akik nem tudják előre, mikor fog
  uruk megérkezni. E jelképes beszéd már elárulja, hogy valójában a lelki
  éberségről, várakozásról és készületről van szó. A hit, a remény és a
  szeretet a mi lelkünk égő mécsei, amelynek lángját őriznünk kell. A
  keresztény éberség nem engedi kialudni a lángot. Készülnünk kell a
  találkozásra, hogy legyen miről számot adnunk. Jócselekedeteink erősítik
  lelkünk mécsesének lángját.
  © Horváth István Sándor


  Imádság:
  Irgalmas és könyörületes Urunk, bocsásd meg törvényszegéseinket,
  igazságtalanságainkat, botlásainkat és vétkeinket. Ne említsd fel
  szolgáidnak és szolgálóidnak bűnét, hanem tégy tisztává minket igazságod
  által. Irányítsd lépteinket az igazságosságban és abban, ami méltányos, hogy
  szívünk alázatosságában járjunk, azt tegyük, ami szép, ami előtted és
  vezetőink előtt tetszésre talál.
  ________________________________
  Aktuális:
  Számítógépes szolgalati közlemény következik :-)
  Néhányan jeleztek, hogy a szerver költözés óta náluk rossz magyar ékezetes
  betűkkel jelenik meg az evangélium. Kérjük őket es mindenkit, akinek hasonló
  problémája van, állítsa át a levelező programjában a napi evangéliumot utf-8
  karakterkódolásra. (Levelező program függő, de legtöbbször a Nézet című
  főmenüben található a karakterkódolás menüpont).
  Ha esetleg ezután sem lennének jók a magyar ékezetek, vagy gondot jelent a
  karakterkódolás menüpont megtalálása, akkor itt is elolvasható, szükség
  eseten kinyomtatható a napi evangélium:
  http://evangelium.katolikus.hu/napiev-teljes.php
  Fehér János
  rendszergazda
  e-mail: szamitogep (kukac) katolikus.hu
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom