2010. október 22., péntek

Évközi huszonkilencedik hét – péntek

Lelki időjárás jelentés
2010. október 22. Évközi huszonkilencedik hét – péntek

P. Steven Reilly LC

Lk 12,54-59
Abban az időben Jézus így szólt a sokasághoz: Ha látjátok, hogy nyugaton felhő támad, mindjárt mondjátok: „Eső jön!", és úgy is történik. Ha déli szél fúj, azt mondjátok: „Hőség lesz!", és megjön az is. Képmutatók! Az ég és föld jeleiből tudtok következtetni; a mai idők jeleit miért nem ismeritek fel? Miért nem ítélitek meg magatok, hogy mi az igazság? Amikor ellenfeleddel a hatóságokhoz mégy, igyekezzél még az úton kibékülni vele, hogy a bíróhoz ne hurcoljon. Mert ha a bíró elé visz, akkor a bíró átad a börtönőrnek, a börtönőr pedig börtönbe vet téged. Mondom neked, ki nem szabadulsz onnan, amíg tartozásodat az utolsó fillérig le nem fizeted.

Bevezető ima: Uram, hiszem, hogy itt vagy velem. Azért jöttem, hogy tiszteljelek és imádjalak téged. A Te szereteted éltet. Viszonzásképpen még jobban akarlak szeretni.

Kérés: Uram, add meg a kegyelmet, hogy megértsem a gondviselő szeretetedet!

1. Látni a jeleket. Jézus méltatlankodik az Őt hallgatók lelki tompultsága miatt; mert „nem értik"! Amikor földi dolgokról van szó, mindent csalhatatlanul összeraknak. Amikor azonban lelkiekről van szó, egy nehézkes homály üti fel a fejét. Miért? Talán, mert nem érdekelte őket Jézus jelenléte, nem tették fel a kérdést, hogy mit jelentenek a csodák és a tanítás. Egy felületes ismeret szintjén maradtak, anélkül, hogy a mélységeket kutatták volna. A felületesség megbénítja a mi lelki fejlődésünket is. Látni a jeleket nem azt jelenti, hogy képesek legyünk látni a tabernákulum vagy a kereszt alakját egy tovatűnő felhőben, hanem a mély és imádságos felfedezését Isten szeretetének az életünkben.

2. Isten jelenléte. Azok az emberek, akik következetes imaéletet élnek sokkal inkább rá tudnak hangolódni Isten jelenlétére. Ami másoknak véletlen, nekik gondviselés. Ez egy mély belső békével tölti el őket. Tudják, hogy Isten a gondviselő; és nem saját maguknak kell mindenre megoldást találniuk. Tudják, hogy a világ problémái nem az ő vállukat terhelik, azok Istenre tartoznak. Panaszkodás vagy aggodalom helyett bizalomban és elfogadásban élnek.

3. Figyelni. Az isteni gondviselés mindenre kiterjed. Ezt tudjuk, mert hiszünk, de néha vannak jelek is, amelyek rámutatnak arra, hogy „Igen, Én itt vagyok.” Egyszer egy légiós atya Virginiában autózott. Közben azon gondolkodott, hogy hogyan oldjon meg egy problémát, ami egy személlyel kapcsolatosan merült fel. „Hogyan kellene ezt kezelnem?” - tette fel a kérdést. Egy autó húzott el mellette. Virginia híres arról, hogy nagyon sok autónak személyre szóló rendszámtáblája van; de ennek a kocsinak a rendszámtáblája fejtörést okozott neki. Az volt ráírva: „CARITAS”, ami latinul szeretetet jelent. Véletlen volt? Nem tagadhatta, hogy ez volt a válasz a kérdésre, amelyet feltett. Figyeljünk a jelekre, leginkább azokra a jelekre, amelyek arra szólítanak fel bennünket, hogy minél inkább Krisztushoz hasonlóak legyünk!

Beszélgetés Krisztussal: Uram, amikor ellenállok a kegyelmednek, nem tudom felfogni a jeleket, amelyeket tőled kapok. Segíts, hogy legyőzzem lelki felületességemet, és megértsem jelenlétedet az életemben!

Elhatározás: Ma megpróbálok azonnal válaszolni a Szentlélek indíttatásaira.

A pápa imaszándéka 2010. október hónapra:
Katolikus egyetemek: hogy a katolikus egyetemek egyre inkább olyan helyekké váljanak, ahol az Evangélium fényében megtapasztalható a hit és az értelem között meglévő harmonikus egység.
A Misszió Világnapja: hogy a Misszió Világnapja nyújtson alkalmat annak megértéséhez, hogy Krisztus hirdetése az egyház pótolhatatlanul szükséges szolgálata az emberiség javára.

--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom