2010. október 22., péntek

Évközi huszonkilencedik hét – péntek

2010. október 22. - Péntek

  Abban az időben Jézus így szólt a sokasághoz: Ha látjátok, hogy nyugaton
  felhő támad, mindjárt mondjátok: „Eső jön!”, és úgy is történik. Ha déli
  szél fúj, azt mondjátok: „Hőség lesz!”, és megjön az is. Képmutatók! Az ég
  és föld jeleiből tudtok következtetni; a mai idők jeleit miért nem ismeritek
  fel? Miért nem ítélitek meg magatok, hogy mi az igazság? Amikor
  ellenfeleddel a hatóságokhoz mégy, igyekezzél még az úton kibékülni vele,
  hogy a bíróhoz ne hurcoljon. Mert ha a bíró elé visz, akkor a bíró átad a
  börtönőrnek, a börtönőr pedig börtönbe vet téged. Mondom neked, ki nem
  szabadulsz onnan, amíg tartozásodat az utolsó fillérig le nem fizeted.
  Lk 12,54-59

  Elmélkedés:
  Minden emberben van valamiféle természetes bölcsesség, ami a kibékülésre
  ösztönzi. Ehhez jön még az évek tapasztalata, amelynek segítségével az ember
  sok mindent előre láthat. Bárcsak ez a velünk született bölcsesség és az
  évek alatt megszerzett tapasztalat arra is vonatkozni, hogy minden ember
  felismerje Krisztus keresztjének jelét és az Élet Kenyerének, az
  Oltáriszentségnek valóságát, amelyek Isten jelenlétéről tanúskodnak. Az
  értelmes ember számára, aki nyitott Isten üdvözítő szándékának befogadására,
  elegendőek ezek a jelek. A mai időkben is és minden korban ezek a jelek
  mutatják számunkra azt, hogy Isten nem hagyja magára az embert, hanem lehet
  őt keresni, s meg is lehet találni. Nézzünk fel a kereszt jelére, amely
  megszerezte nekünk a megváltást, s nézzük, imádjuk az Eucharisztiát, amely
  üdvösségünk étele.
  © Horváth István Sándor


  Imádság:   Istenem, tiéd a hatalom, a bocsánat, a gyógyítás és a nagylelkűség. Fordulj
  felém, aki remegek feneketlen szakadék-börtönömben, mert elborít a sár,
  lehúz bűneim lánca.
  Uram, te mindig jót teszel, fény vagy a sötétségben, az áldás bősége,
  irgalmas és együttérző barátja az embernek. Te könnyen lehetővé teszed azt,
  ami lehetetlen.
  Szabadíts meg engem, bűnöst, a halálos megszégyenüléstől, hogy békességed
  Szent Lelke megpihenjen bennem, ó Mindenható!
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom