2010. október 20., szerda

Évközi huszonkilencedik hét – szerda

Nehéz jó segítséget találni
2010. október 20. Évközi huszonkilencedik hét – szerda

P. Steven Reilly LC

Lk 12,39-48
Azt is fontoljátok meg: ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni a házába. Ti is legyetek készen, mert amelyik órában nem is gondoljátok, eljön az Emberfia. Péter ekkor megkérdezte: „Uram! Nekünk mondod ezt a példabeszédet, vagy mindenkinek?" Az Úr így válaszolt: „Mit gondolsz, ki az a hű és okos intéző, akit az úr a házanépe fölé rendel, hogy idejében kiadja részüket az élelemből? Boldog az a szolga, akit ura ebben a munkában talál, amikor megérkezik. Bizony, mondom nektek: minden vagyona fölé rendeli őt. De ha ez a szolga azt mondja magában: 'Késik az én uram', és verni kezdi a szolgákat és szolgálókat, eszik-iszik és részegeskedik, megjön annak a szolgának az ura azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyet nem ismer. Elkergeti őt, és a hűtlenek sorsára juttatja. Az a szolga pedig, aki ismerte ura akaratát, és nem készült vagy nem cselekedett akarata szerint, sok verést fog kapni. Aki pedig nem ismerte, és úgy tette azt, amiért büntetést érdemel, kevesebb verést kap. Mert attól, akinek sokat adtak, sokat fognak követelni, és attól, akire sokat bíztak, többet fognak számon kérni.

Bevezető ima: Uram, köszönöm az időt, amelyet veled tölthetek. Lemondást jelent, hogy most félretegyek minden mást. De mi lenne hozzámérhető a kegyelemhez, amelyet tőled kapok ez elmélkedés alatt. Azt kéred tőlem, hogy apostol legyek, az evangéliumod hűséges hirdetője. Szükségem van az imában eltöltött időre, hogy elmélyítsem a veled való kapcsolatomat. Szólj, uram, mert hallja a te szolgád!

Kérés: Uram, segíts, hogy hűséges és óvatos szolga legyek!

1. Kerestetik: hűséges és óvatos intéző. Mindenki, aki töltött már be valaha ügyvezető szerepet, tudja, hogy a legkockázatosabb feladat valakit alkalmazni. Sokszor úgy tűnhet, hogy az egész egy kockajáték, leginkább akkor, amikor ellentét van az önéletrajz és az első benyomás között. Ennek ellenére, a jó szerződés megkötéséhez szükséges tisztán látni, hogy mit akarunk. Az Úrnak egyszerű feltételei vannak az álláskeresők felé. Hűség és óvatosság. A hűségben ne próbálják meg a saját vágyaikat vagy meglátásaikat az övé fölé helyezni, hanem inkább Őt szolgálják, akitől a bérüket kapják. A saját vágyuk az legyen, hogy a mesterük vágyaival azonosuljanak. Képesek legyenek arra, hogy a különböző körülményekhez igazodjanak. Állandóan alkalmazzák a régi tesztet: „Jézus mit tenne most?"

2. Megkóstolni a saját orvosságunkat. Miután alkalmazta őket a mester, ostobaság lenne a részükről azt várni, hogy nem kéri számon tőlük azt a bizalmat, amelyet megelőlegezett nekik. Azonban a felelőtlen intéző kielégíti étvágyát és visszaél a hatalmával. Az úr késése egy hamis biztonságérzetet ad neki. Az úr hirtelen érkezik és a szolgának a saját fölényességével kell szembesülnie: a saját orvossága igencsak keserű. Az Úr arra szólít fel minket, hogy legyünk tudatában az Ő folytonos jelenlétének. A távolmaradása vagy a „késése” csak látszólagos. Mindig jelen van azok számára, akik az életüket vele akarják leélni, az Isten által adományozott teljességben és felelősségben. Az Ő kegyelme mindig elérhető közelségben van azoknak, akik jelenlétében akarnak élni.

3. Ügyvezetői stílusok. A két szolga típusnak az ügyvezetési stílusa is nagyon különböző. Az egyik veri a szolgatársait; a másik idejében kiadja részüket az élelemből. Mi mindnyájan azt szeretnénk, ha hű és okos szolgákként tartanának számon bennünket, akik jól viselik gondját azoknak, akiket rájuk bíztak. Sokszor mégis a felelősség inkább kellemetlen, mint óhajtott feladat. Amíg a rossz szolga kielégíti vágyait, a jó abban a veszélyben él, hogy elfárad vagy türelmetlenné válik. Ha az Úr vállalta a kegyetlen kereszthalált is, azért hogy megmentsen minket, mekkora lehet egyetlen lélek értéke? Az Ő példáján elmélkedve meg kell tanulnunk félretenni saját jelentéktelen bosszúságainkat; e helyett legyünk hűségesek a feladatban, amit ránk bízott.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus, nagy felelősséget róttál rám. Bocsánatot kérek azokért a pillanatokért, amikor megbántottalak, amikor nem értettem meg, hogy mekkora bizalommal vagy irántam. Ígérem, hogy elgondolkozom azon, mennyire szereted azokat a lelkeket, akiket rám bíztál.

Elhatározás: Ha próbára teszik a türelmemet, megállok egy pillanatra és megkérdezem: Mit akarsz Uram, hogyan kezeljem ezt a helyzetet?

A pápa imaszándéka 2010. október hónapra:
Katolikus egyetemek: hogy a katolikus egyetemek egyre inkább olyan helyekké váljanak, ahol az Evangélium fényében megtapasztalható a hit és az értelem között meglévő harmonikus egység.
A Misszió Világnapja: hogy a Misszió Világnapja nyújtson alkalmat annak megértéséhez, hogy Krisztus hirdetése az egyház pótolhatatlanul szükséges szolgálata az emberiség javára.

--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom