2010. október 20., szerda

Évközi huszonkilencedik hét – szerda

  2010. október 20. - Szerda

  Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Gondoljátok meg: Ha tudná a
  házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni házába.
  Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem
  is gondoljátok.”
  Péter megkérdezte: „Uram, csak nekünk mondod ezt a példabeszédet, vagy
  mindenkinek?” Az Úr így válaszolt: „Ki a hű és okos sáfár, akit ura szolgái
  fölé rendel, hogy ha eljön az ideje, kiadja részüket az élelemből? Boldog az
  a szolga, akit hazatérő ura ebben a tevékenységben talál. Bizony, mondom
  nektek, hogy minden vagyonát rábízza. De ha a szolga azt mondja magában:
  „Uram bizonyára késni fog”, és elkezdi verni a többi szolgát és szolgálót,
  eszik-iszik meg részegeskedik, és megérkezik ennek a szolgának az ura olyan
  napon, amikor nem is várja, és olyan órában, amikor nem gondolja, bizony
  kegyetlenül megbünteti, és a hűtlenek sorsára juttatja. Az a szolga, aki
  ismeri ura akaratát, de nem áll készen, hogy akarata szerint járjon el, sok
  verést kap. Aki azonban nem ismeri, s így tesz olyat, amiért büntetést
  érdemel, csak kevés verést kap. Mert aki sokat kapott, attól sokat
  követelnek, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon.”
  Lk 12,39-48

  Elmélkedés:
  Nem csak a gazdának, de a szolgának is megvan a maga felelőssége. Hűségesen
  kell teljesítenie mindazt, amit ura rábíz, mert akire sokat bíztak, attól
  többet is kérnek számon. Isten azt a feladatot bízza ránk, hogy
  közreműködjünk szándékainak megvalósulásában a világban és az egyházban.
  Követendő példánk maga Jézus, az Atya alázatos szolgája, aki a végsőkig, a
  keresztig hűséges marad küldetéséhez, megteszi, amit Atyja kíván tőle.
  Engedelmessége jutalmaként részesül a feltámadásban. A mi szolgaságunk nem
  rabszolgaságot jelent, amely elvenné szabadságunkat, hanem szolgálatot,
  amely kitart a hűségben. Isten szolgáiként a szenvedéseken és a
  próbatételeken keresztül juthatunk be Isten Országának dicsőségébe.
  © Horváth István Sándor


  Imádság:
  Uram, nincs üdvösségem, csak tebenned;
  ha te nem leszel nyugalmam,
  nem gyógyul meg gyöngeségem.
  Istenem, légy védelmezőm,
  biztos menedék, hogy megszabaduljak!
  Adjon nekem kegyelmed állhatatosságot,
  tegyen mozdíthatatlanná
  az ellenség kísértései közepette.
  ________________________________

  Aktuális:
  „Tiéd a döntés” címmel a Házas Hétvége Mozgalom 20–30 év közötti
  egyedülálló fiataloknak szervez programot. „Ha 20 és 30 év közötti vagy, és
  szeretnéd önmagad jobban megismerni, akkor itt a helyed. Nagy szeretettel
  várunk két és fél napos programunkra!" - írják a hétvége szervezői. A
  következő Tiéd a döntés-hétvégére Vácon kerül sor, 2010. október 29–31.
  között, amelyre szeretettel várják a jelentkezőket.
  Bővebben: http://www.magyarkurir.hu/hirek/?34558
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom