2010. október 17., vasárnap

Évközi huszonkilencedik vasárnap

Sohasem szabad feladni
2010. október 17. – Évközi huszonkilencedik vasárnap
Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú

P. Jason Wallace LC

Lk 18,1-8
Arról is mondott nekik egy példabeszédet, hogy szüntelen kell imádkozni és nem szabad belefáradni. Így szólt: „Az egyik városban volt egy bíró, aki Istentől nem félt és embertől nem tartott. Volt abban a városban egy özvegyasszony is, aki elment hozzá és kérte: „Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben!” Az egy ideig nem volt rá hajlandó. Azután mégis így szólt magában: „Bár Istentől nem félek, és embertől nem tartok, mégis, mivel terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, nehogy végül is idejöjjön és arcul üssön.” Azután így szólt az Úr: „Hallottátok, mit mond az igazságtalan bíró? Hát Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal hozzá kiáltanak? Vajon megvárakoztatja őket? Mondom nektek: hamarosan igazságot szolgáltat nekik. De amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?”

Bevezető imádság: Istenem, Mennyei Atyám, te arra teremtettél engem, hogy dicsőítselek téged. Azért imádkozom, hogy mindig jelen legyél országodba vezető utamon. Segíts, fáradhatatlan apostolodnak lennem, s azáltal szolgáljalak téged, hogy másokat szolgálok.

Kérés: Uram, sose hagyj megfáradni az imaéletemben!

1. A védtelen özvegy. Az ókori Izraelben az özvegyek gyakran védtelenek voltak, és napi szükségleteikben ki voltak szolgáltatva másoknak. Krisztus azért hozza példának ezt az özvegyasszonyt, mert együtt érez azokkal, akik szükséget szenvednek. Mindenki szükséget szenved a maga módján. Mindenkinek szüksége van erényekre, melyeket a magáévá tesz, hogy a bűnöket és hibákat ki tudja irtani magából. Alázatosnak kell lenni ahhoz, hogy belássuk: lehetetlen ezeket az erényeket a saját erőnkből elsajátítani, s ezért az imában Istennél kell oltalmat keresnünk és kegyelméért könyörögnünk. Belátom-e, hogy az erények megszerzéséért folytatott harcomban szükségem van Krisztusra, vagy úgy élek, mintha neki ebben nem lenne szerepe?

2. Kiálts hozzá éjjel-nappal! Jézus arra figyelmeztet bennünket, hogy szüntelenül imádkozzunk. Istennel való kapcsolatunkat nem korlátozhatjuk egy egyszeri találkozásra. Ez nem egy olyan dolog, amit egyszer s mindenkorra megszereztünk, hogy aztán a következő földi cél felé induljunk tovább. Szüntelenül hívnunk kell Istent, mert életünkben arra vagyunk meghívva, hogy állandó párbeszédben legyünk vele. Arra lettünk teremtve, hogy személyes kapcsolatunk legyen Krisztussal, hogy megismerjük akaratát, és meg is valósítsuk azt. Minden, amit mondunk, gondolunk és teszünk, a vele való barátságunkból kell fakadnia.

3. Az igazságtalan bíró. A bíró közömbös volt az özvegy bajával szemben. Ez igazságtalan volt. Neki az lett volna a kötelessége, hogy ugyanúgy meghallgassa őt is, mint mindenki mást. Előfordult-e velem valaha, hogy közömbös voltam olyan valakivel szemben, akinek kötelességem lett volna szolgálni? A bíró végül azért hallgatta meg az asszonyt, mert az kitartóan ostromolta őt. Isten azt akarja, hogy mi is kitartóan ostromoljuk Őt. Figyelmeztet minket, hogy kegyelméért imádkozzunk. Isten a mi Mennyei Atyánkként azt akarja, hogy úgy kérjünk tőle, mint ahogy a gyermek kér szüleitől: vagyis addig, amíg megkapja, amit akart. Isten azt akarja, hogy megértsük: teljesen tőle függünk.

Beszélgetés Krisztussal: Jézus Krisztus, te vagy az Út, az Igazság és az Élet. Engedd, hogy teljesen tőled függve éljem életemet! Add, hogy imádságom két szív egyesülése legyen, melyben szeretetedért könyörgök.

Elhatározás: Az Oltáriszentségben jelenlévő Urunknak az alázatosság egy cselekedetét fogom bemutatni.

Erdő Péter bíboros atya 2010. októberi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy Magyarok Nagyasszonya közbenjárására népünk megerősödjön az összetartásban, szeretetben és élni akarásban.
--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom