2010. október 14., csütörtök

Évközi huszonnyolcadik hét – csütörtök

2010. október 14. - Csütörtök

  Jézus egy lakomán így korholta a farizeusokat: Jaj nektek, akik síremléket
  építetek azoknak a prófétáknak,  akiket a ti  atyáitok megöltek! Ezzel  is
  csak  azt  igazoljátok,  hogy   helyeslitek  atyáitok  cselekedeteit,   és
  egyetértetek velük: azok megölték őket, ti meg sírt készítetek nekik.  Nem
  hiába mondja Isten bölcsessége: Prófétákat és apostolokat küldök hozzájuk.
  Némelyeket közülük megölnek, másokat üldözni fognak. E nemzedéknek  számot
  kell adnia minden próféta véréről, amelyet kiontottak a világ  kezdetétől,
  Ábel vérétől egészen  Zakariás véréig,  akit az oltár  és a  templomépület
  között megöltek. Igenis, mondom nektek: felelősségre vonják mindezért  ezt
  a nemzedéket.  Jaj nektek,  törvénytudók! Lefoglaltátok  a tudás  kulcsát.
  Magatok nem mentetek  be vele, az  odaigyekvőket pedig  megakadályozzátok.
  Amikor  ezeket  elmondta  nekik,  az   írástudók  és  a  farizeusok   nagy
  felháborodásukban   különféle   kérdésekkel    kezdték   faggatni.    Azon
  fondorkodtak,  hogy  rajtakapják   valami  olyan  kijelentésén,   amellyel
  vádolhatják.
  Lk 11,47-54

  Elmélkedés:


  Jézus  ismét   kemény   hangon   beszél   a   farizeusokhoz,   de   minden
  figyelmeztetése hiábavalónak tűnik, mert  önteltségükben nem veszik  észre
  saját hibáikat, sőt  egyre inkább  fokozódik haragjuk  Jézus ellen.  Jézus
  elsődlegesen azért  kritizálja  őket,  mert  csak  ajkukkal  tisztelik  az
  Istent, de tetteik  nem felelnek  meg ennek.  De azt  is sokszor  szemükre
  veti, hogy emberi törvényekkel helyettesítik az eredeti Isteni törvényt. A
  mai  részben  pedig  azzal  vádolja  őket,  hogy  atyáik  megölték   Isten
  küldötteit  a  prófétákat.  A  felelősség  nem  csupán  a  régi   próféták
  megöléséért terheli őket,  hanem Jézus elítélésért.  Ide vezet, ha  valaki
  nem ismeri  be emberi  gyengeségét, ha  tökéletesnek tartja  magát, s  nem
  engedi, hogy az isteni kegyelem átformálja. A farizeusoknak szóló beszédek
  minket is figyelmeztetnek, nehogy  öntetté vagy elbizakodottakká  váljunk.
  Jézus bűnbánatra hívó szava nekünk szól.
  (c) Horváth István Sándor  Imádság:

  Jézus, Isten  Fia,  akiben az  istenség  teljessége lakozik,  Te  hívod  a
  megkeresztelteket, hogy evezzenek a mélyre, bejárva az életszentség útját.
  Szítsd fel a fiatalok szívében a vágyat, hogy a Te szereteted hatalmának a
  tanúi legyenek a mai világban.
  Töltsd be őket a  lelki erősség és a  jó tanács ajándékával, hogy  képesek
  legyenek  az   önmagukra   és   hivatásukra   vonatkozó   teljes   igazság
  felismerésére.
  II. János Pál pápa
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom