2010. október 11., hétfő

Évközi-huszonnyolcadik hét – hétfő

A királynő, Ninive lakói és én
2010. október 11. Évközi-huszonnyolcadik hét – hétfő

P. Daniel Ray, LC

Lk 11,29-32
Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk: "Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az Emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét; itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak; itt pedig nagyobb valaki van, mint Jónás."

Bevezető ima: Uram, Uram hiszem, hogy jelen vagy, most, amikor imámmal hozzád fordulok. Bízom benned és biztos vagyok benne, hogy megkapom a szükséges kegyelmeket a mai napra. Köszönöm szeretetedet és határtalan nagylelkűségedet. Nekem adom az életem és a szeretetemet viszonzásul.

Kérés: Atyám, add, hogy jelenléted jeleit felismerjem!

1. Három nap a halban. Amikor Jónást lenyeli a hal, a Jónásról szóló könyv szerzője nem úgy képzeli, hogy Jónás úszkál a bálnában és várja három napos bebörtönözésének a végét. Jónás halott, és amikor a bálna kiköpi a partra, életre kel. Ez az egyetlen, amit Jézus azoknak ígér, akik jelet követelnek. Valóban látni fogják Őt meghalni, három napig sírban lesz, majd feltámad. Ahogyan Jónás halálából visszatérve a megtérésről prédikál a niniveieknek, ugyanígy hozza el Jézus a megtérést néhánynak azok közül, akik azt kiáltozták: Keresztre vele! Figyelmébe ajánlja a „gonosz nemzedéknek”, hogy akár a megtérő Niniveieknek, a megtérőknek reményt adó jelet ad. Ha később felismerik gonoszságukat, Krisztus visszavezeti őket az Atya barátságába.

2. Még a királynő is eljött. Krisztus arra emlékezteti hitetlen hallgatóságát, hogy Sába Királynője is elutazott, hogy meghallgassa bölcs Salamont. Ez az utazás Arábia déli részéből Jeruzsálembe több hétig tartott, drága és kimerítő volt mind neki magának, mind a kíséretének. Fölismerte Isten ajándékát benne, az isteni bölcsesség gyöngyeit kapta tőle. Gondoljuk végig, amit Isten ajánl nekünk az nincs ennyire messze: Krisztust az Eucharisztiában, Krisztus szeretet üzenetét a Bibliában. Ez könnyen elérhető és többet ér Salamon szavainál.
  
3. Jónásnál nagyobb.   Jónásnál nagyobb volt a bálna, egészben nyelt le. De szörnyű halála, és életre ébredése küldetésének és életének kulcs pillanata volt.  Jónás megtérésén kívül (az Isten elől menekült) a város megtéréséhez is szükséges. Jónás történetét figyelmeztetésként idézi fel Krisztus. Ő nagyobb Jónásnál. Nagyobb a halálnál, ami elnyeli. Ennek meg kell erősítenie hitünket és bizalmunkat. Semmi sem nagyobb Őnála. Nincs nagyobb próféta, nincs nagyobb esemény. Minden felett Ő uralkodik, a szabad akaratunkat leszámítva, azt nem erőlteti, azt nem győzi le. Teljesen érintetlenül hagyja, hogy szabadon válaszolhassunk megtérésre szóló meghívására, akár a niniveiek.

Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, a szeret jele, hogy meghaltál értünk a kereszten. De ez még nem minden, nekem adtad Igédet az evangéliumban. Testedet és Véredet az Eucharisztiában. Bocsánatodat a bűnbánat szentségében. Bár megfelelően értékelném nagy ajándékaidat, és a lehető legtöbbször élnék a lehetőségekkel!

Elhatározás: A mai nap felajánlok egy hálaimát az elmúlt napok áldásaiért.      

Erdő Péter bíboros atya 2010. októberi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy Magyarok Nagyasszonya közbenjárására népünk megerősödjön az összetartásban, szeretetben és élni akarásban.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom