2010. október 11., hétfő

Évközi-huszonnyolcadik hét – hétfő

2010. október 11. - Hétfő

  Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró  tömeg, de ő így szólt  hozzájuk:
  Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet  követel, de nem kap más  jelet,
  mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az
  Emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a  nemzedékkel
  együtt megjelenik  Dél királynője  is, és  helyeselni fogja  elítélésüket,
  hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét;
  itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az
  ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését,
  mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak; itt pedig nagyobb valaki  van,
  mint Jónás.
  Lk 11,29-32

  Elmélkedés:
  Jónás  próféta  Isten  üzenetét  hirdette  a  niniveieknek,  akik  szavára
  bűnbánatot tartottak. Az  isteni üzenet  hirdetése volt  az a  jel, ami  a
  megtérést kiváltotta bennük. Az újszövetség kezdetén Jézus igehirdetése az
  a jel, ami az  emberek megtérését eredményezi. Más  jelet nem kell  várni,
  mert ha valaki ezt nem ismeri fel,  vagy e jel sem elegendő számára,  hogy
  megtérjen, akkor semmilyen más isteni üzenet sem volna elegendő számára.
  Talán nem  csak Jézus  kortársai,  hanem korunk  embere is  sokszor  jelet
  követel Istentől.  De  mi sem  kapunk  más jelet,  mint  Jézus  megtérésre
  szólító szavát.  Ahogyan  Jézus  jel  volt az  ő  idejében  élők  számára,
  ugyanúgy jel a  mi számunkra  is. Figyeljünk  oda erre  a megbocsátást  és
  irgalmasságot hirdető szóra!
  (c) Horváth István Sándor  Imádság:

  Istenem! Önts  a  szívembe  olyan vágyakat,  amelyeket  egyedül  Te  tudsz
  kielégíteni!
  Adj ajkamra olyan kéréseket, amelyeket egyedül Te tudsz meghallgatni!
  Hadd vigyek véghez olyan tetteket, amelyeket egyedül Te tudsz megáldani!
  Ókeresztény imádság
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom