2010. október 12., kedd

Évközi huszonnyolcadik hét – kedd

2010. október 12. - Kedd

  Egyik beszéde alkalmával meghívta Jézust egy farizeus, hogy étkezzék nála.
  Ő el is ment, és asztalhoz telepedett. Amikor a farizeus látta, hogy Jézus
  étkezés előtt nem mosott kezet, megütközött  rajta. Az Úr ekkor így  szólt
  hozzá: Ti, farizeusok, tisztán tartjátok ugyan a pohár és a tál  külsejét,
  de belül tele vagytok  rablással és gonoszsággal.  Esztelenek! Hát nem  az
  alkotta a belsőt, aki a külsőt is? Adjátok inkább oda a rászorulóknak azt,
  amitek van, és akkor majd mindjárt tiszták lesztek egészen!
  Lk 11,37-41

  Elmélkedés:

  Jézus farizeusokkal  való  találkozásai  és  beszélgetései  újra  és  újra
  világossá  teszik  számunkra,  hogy  a  különféle  törvények  és   vallási
  előírások megtartása  nem  elegendő.  Nem az  edények  tisztaságával  kell
  elsősorban törődni, hanem  a szív tisztaságával.  Az erkölcsi  tisztaságot
  nem a szabályok aprólékos betartása biztosítja, hanem szívünk szándéka. Az
  ember szívből  jövő  jó cselekedete az  adakozás,  amely az  erkölcsi  élet
  lényegéhez tartozik. Akinek van valamije, annak meg kell a javait osztania
  a nélkülözőkkel. Az adakozással Isten jóságát utánozzuk, aki önmagát  adta
  nekünk. Az adományozás  és felebarátaink  megsegítése azt  jelzi, hogy  az
  isteni irgalom ma is jelen van a világban.
  (c) Horváth István Sándor  Imádság:

  Édesanyánk, vezesd gyermekeidet, hogy minden ember felismerje Krisztust, a
  világ Világosságát. Mutatkozzon meg még egyszer az emberiség történelmében
  Fiadnak, Jézus  Krisztusnak végtelen  megváltó hatalma,  az Atya  Irgalmas
  Szeretetének hatalma! A Szentlélek alakítsa  át a lelkeket! Gyógyítsa  meg
  emlékezetünket, és tisztítsa  meg szívünket.  Isten uralkodjon  mindörökké
  közöttünk, Ő, Aki Atya, Fiú és Szentlélek.
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom