2010. október 15., péntek

Évközi-huszonnyolcadik hét – péntek

Gyehenna és megbocsátás
2010. október 15. Évközi-huszonnyolcadik hét – péntek
Avilai Nagy Szent Teréz 

P. James Swanson LC

Lk 12,1-7
Amikor olyan nagy tömeg gyűlt össze körülötte, hogy csaknem legázolták egymást, először csak a tanítványaihoz kezdett beszélni: „Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól. Semmi sincs elrejtve, ami nyilvánosságra ne jutna, és nincs olyan titok, ami ki ne tudódna. Ezért amit sötétben mondtatok, fényes nappal halljátok majd vissza, és amit a belső szobában fülbe súgtatok, a háztetőkről fogják hirdetni. Nektek, barátaimnak mondom: Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de semmi többet nem tehetnek. Megmondom én nektek, kitől féljetek: Féljetek attól, akinek, miután megölt, hatalma van a kárhozatra vetni. Igen, mondom nektek: tőle féljetek. Öt verebet ugye két fillérért adnak? Isten mégsem feledkezik meg egyről sem közülük. Nektek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak tartva. Ne féljetek tehát: sokkal értékesebbek vagytok ti a verebeknél.”

Bevezető ima: Hozzád jövök, Úr Jézus Krisztus, barátom és mesterem, hogy téged hallgatva többet tudjak meg rólad, jobban megismerjelek és tanuljak tőled. Azt kívánom, hogy szívem arra figyeljen, ami az életben a legfontosabb - az igazságra, amely majdan a mennybe vezet engem.

Kérés: Uram, add meg nekem a kegyelmet, hogy arra figyeljek, ami fontos az életemben és adj kegyelmet, hogy semmi ne téríthessen el tőled!

1. Nem látja a fától... Mindennapi problémáinkra összpontosítunk. Ha családunk van, arra koncentrálunk, hogy iskolába, edzésre vagy más különórára vigyük a gyerekeket. Aztán ott van a sok egyéni gond a családon belül. Aggódunk a gyerekek osztályzatai miatt. Töprengünk a barátaik miatt. Tűnődünk, hogy elég lesz-e a pénzünk. Aggódunk a munkánk miatt. Mennyire biztos az állásom? A főnököm elégedett-e a munkámmal? Engedi majd, hogy azon a projekten dolgozzak, amelyiken szeretnék? Hogyan tudom a munkám során kikerülni azokat az embereket, akikkel nem tudok szót érteni? Mindezek a gondok jogosak, de nem ez a legfontosabb az életünkben. Nem lenne szabad megengednünk, hogy ilyen sok időnket igénybe vegyék.

2. Sötét titkaim lelepleződése. Figyelmünket a külső elvárásokról a belsőkre kellene irányítanunk. Fontosabb, hogy kik vagyunk, mint hogy mit teszünk. Milyen az Istenhez való hozzáállásom? Milyen az embertársaimhoz való hozzáállásom? Ezek a lelkünk kérdései. Bár talán senki más nem ismeri Istenhez és embertársainkhoz való hozzáállásunkat, de a végén mégis ez fontosabb lesz, mint minden más, amit tettünk. Ki kételkedhetne akár csak egy pillanatig is abban, hogy egy olyan ember, aki talán sok rosszat tett, de igazán bűnbánó lélekkel áll Isten elé, megbocsátást nyer majd? Ki kételkedhetne abban, hogy egy olyan ember, aki látszólag senkinek sem ártott, de Istent és embertársait megveti, átkozott lesz? Ami a szívemben van, egykor majd látható lesz, és azután ítélnek majd meg engem. A tetteim nyilvánvalóan fontosak, de cselekedeteim értékét a hozzáállásomon, szándékom tisztaságán fogják lemérni.

3. Mindenekelőtt gondolj Isten szeretetére! Titkaink lelepleződnek majd, mondja Jézus, mert azt akarja, hogy összeszedjük magunkat. Egyrészt azért, mert van egy hely, melyet pokolnak (gyehenna) hívunk és vannak emberek, akik oda jutnak. Jézus azt mondja, hogy ezt tanácsos elkerülni. Másrészt azt mondja, hogy minden, ami a szívünkben van, kinyilatkoztatásra kerül majd, és azután ítélnek majd meg minket. Semmi nem marad majd titokban. Ha tehát van olyan titkunk, amelyről nem akarjuk, hogy bárki is tudomást szerezzen, akkor legjobb lenne, ha itt és most tennénk valamit ennek érdekében. Harmadrészt emlékeztet minket arra, milyen nagyon szeret minket az Isten, hiszen az a gondolat, hogy a pokolra juthatunk és sötét titkainkat lelepleződni látjuk majd, elcsüggeszthetne és búskomorrá tehetne minket.

Beszélgetés Krisztussal: Édes Jézusom, annyira lefoglalnak a mindennapi feladataim, hogy elfelejtek az igazán fontos dolgokra figyelni. Az imaidőmben jobban kéne a veled való kapcsolatomra összpontosítanom. Igyekeznem kell, hogy irántad való szeretetem egyre növekedjék, és hogy e kettő – az imaéletem és irántad való szeretetem – a mindennapi gondok miatt ne stagnáljon, vagy akár csökkenjen. Add, hogy létem nagyobb igazságaira tudjak összpontosítani, és ha ezek aggodalommal töltenek el, emlékeztess szereteted nagyságára és segíts, hogy bízni tudjak benned!

Elhatározás: Add, hogy jobban tudjak összpontosítani az imában, és a gondjaim kevésbé tudják eltéríteni a figyelmemet. Igyekezni fogok, hogy jobban szeressem Istent és közelebb kerüljek hozzá, ahelyett, hogy a gondjaimba és búskomorságba süllyednék.

Erdő Péter bíboros atya 2010. októberi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy Magyarok Nagyasszonya közbenjárására népünk megerősödjön az összetartásban, szeretetben és élni akarásban.


--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom