2010. október 15., péntek

Évközi-huszonnyolcadik hét – péntek

2010. október 15. - Péntek

  Egyszer olyan  nagy tömeg  gyűlt Jézus  köré, hogy  csaknem  agyontaposták
  egymást.  Így  beszélt  akkor  tanítványaihoz:  Óvakodjatok  a  farizeusok
  kovászától, vagyis  a  képmutatástól!  Nincs olyan  rejtett  dolog,  amely
  napfényre ne kerülne;  sem olyan titok,  amely ki ne  tudódnék. Amit  szűk
  körben bizalmasan mondtatok,  nyilvánosan elbeszélik, és  amit zárt  ajtók
  mögött fülbe súgtatok, szájról szájra adják. Mint barátaimnak, azt  mondom
  nektek: ne  tartsatok azoktól,  akik  megölik a  testet, de  többre  nincs
  hatalmuk. Megmondom  nektek,  kitől  féljetek. Féljetek  attól,  akinek  -
  azonfelül, hogy megöl - arra is hatalma van, hogy kárhozatra vessen. Újból
  mondom: ettől féljetek! Nemde  öt veréb sem ér  többet, mint két  krajcár?
  Isten mégsem feledkezik meg egyetlenegyről sem. Sőt, számon tartja fejetek
  minden hajszálát is.  Ne féljetek tehát!  Sokkal többet értek  ti, mint  a
  verebek.
  Lk 12,1-7

  Elmélkedés:

  A mai evangéliumban, amely a  farizeusok ellen mondott beszéd  befejezése,
  Jézus világosan  megnevezi,  hogy  miért  kell  tanítványainak  óvakodniuk
  tőlük. A farizeusok kovászának nevezi  a képmutatást, azaz felfedi azt  az
  ellentétet, amely életük  és tanításuk között  fennáll. Jézus éppen  azért
  van joga  ezt  megtenni,  mert  az  ő  tettei  és  cselekedetei  mindenkor
  megegyezik szavaival. Ő nem tesz mást, mint amit hirdet, és követőitől sem
  kér olyat,  amit ő  nem  tesz meg.  Óvatosságra inti  minden  tanítványát.
  Bármilyen hatásosnak,  tetszetősnek vagy  meggyőzőnek tűnnek  valakinek  a
  kijelentései  vagy  ígéretei,  mindig   érdemes  megvizsgálni  az   illető
  személyes  életpéldáját.  A   gazdag  ember  hiába   ajánlja  másoknak   a
  szegénységet, szavai  teljesen hiteltelenek.  Az  Isten nélkül  élő  ember
  hiába  osztogat   jótanácsokat  a   hívőknek,  hogy   miként   gyakorolják
  vallásukat, senki sem fog hitelt adni szavainak.
  Jézus példáját követve törekedjünk  arra, hogy szavaink és  cselekedeteink
  egységben legyenek, hogy hiteles legyen életünk tanúságtétele.
  (c) Horváth István Sándor  Imádság:

  Uram, adj  éleslátást a  dolgok észlelésére,  erőt azok  megragadására  és
  megtartására; képességet és rátermettséget  arra, hogy ezekhez még  mindig
  hozzá tudjak  tanulni! Adj  tévedhetetlen ítéleteket  a számba!  A  helyes
  beszéd kegyelméért  is  esdeklek!  Döntsd  el  nálam  mindig  a  kezdetet,
  határozd meg  előrehaladásom  irányát,  és biztosítsd  a  vég  sikeres  és
  eredményes kimenetelét!
  Aquinói Szent Tamás
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom