2010. október 16., szombat

Évközi huszonnyolcadik hét – szombat

A Szentlélek sugallataihoz való hűség
2010. október 16. Évközi huszonnyolcadik hét – szombat

P. James Swanson LC

Lk 12,8-12
Mondom pedig nektek: Aki megvall engem az emberek előtt, azt az Emberfia is megvallja Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt Isten is megtagadja angyalai előtt. Ha valaki az Emberfia ellen szól, bocsánatot nyer; de aki a Szentlelket káromolja, annak nincs bocsánat. Mikor pedig a zsinagógába, elöljárók és hatóságok elé hurcolnak benneteket, ne aggódjatok azon, hogy hogyan és mivel védekezzetek, vagy mit mondjatok, mert a Szentlélek megtanít benneteket abban az órában, hogy mit kell mondanotok.''

Bevezető imádság: Hozzád jövök, Úr Jézus Krisztus, barátom és mesterem, hogy téged hallgatva többet tudjak meg rólad, jobban megismerjelek és tanuljak tőled. Szeretnék a Szentlélek sugallataival összhangban élni.

Kérés: Uram, adj kegyelmet, hogy a mai napon kiállhassak a hitemért!

1. Túl gyávának lenni a vértanúságra. Néha nagyon nehéz mások előtt Jézus mellett kiállni. Elgondolkodunk a vértanúság lehetőségén, és megkérdezzük magunktól, hogy vajon akkor is hűségesek maradnánk-e Jézushoz, ha az a halált jelentené számunkra. Azt gondolhatnánk, hogy a mindennapi életünkben egész jól kiállunk Jézus tanítása mellett, de valóban így van ez? Tiltakozás nélkül hallgatunk meg Jézus és az Egyház elleni támadásokat. Néha még bólintunk vagy mosolygunk is egyet, mintha egyetértenénk. Mi magunk persze soha nem mondanánk ilyesmit, de nem is állunk ki igazán Jézus mellett, még akkor sem, ha nem kellene vértanúvá lennünk miatta. Milyen sokaknak esik szörnyen nehezére, hogy akárcsak keresztet vessenek nyilvános helyen! Otthon mindig megteszem, ha asztalhoz ülök, de egy étteremben valahogy olyan szörnyen nehezemre esik, pedig az egyetlen baj vele az, hogy "az emberek látnák, hogy katolikus vagyok".

2. Elfogadni az igazságot. Jézus tanítása az istenkáromlásról nyugtalaníthatna bennünket, mert azt gondolhatnánk, hogy van olyan bűn, amely nem nyerhet megbocsátást. De nem létezik olyan bűn, amelyet ne lehetne megbocsátani. Isten szeretete és irgalma a bűnnel szemben mindenható. Az istenkáromlást az Egyház "végső bánattalanság"-ként (KEK 1864) értelmezi, vagyis hogy a Szentlélek meg akar győzni bennünket cselekedeteink bűnösségéről, de mi azt nem fogadjuk el. Ha halálunk előtt még hagyjuk magunkat meggyőzni, akkor nem vagyunk vétkesek a Szentlélek káromlásának bűnében. Ha azonban meghalunk anélkül, hogy elfogadtuk volna az igazságot, akkor bűnösek vagyunk a Szentlélek káromlásának vétkében. Megengedem a Szentléleknek, hogy meggyőzzön bűnösségemről? Van valami, amiről az Egyház azt tanítja, hogy helytelen, de én azt nem akarom elfogadni? Vannak olyan bűnök, amelyekről azt gondolom, hogy nem is olyan rosszak, mert az életem részévé akarom tenni őket? Vannak még más pontok is, amelyeknél védekezem az ellen, hogy a Szentlélek az igazságra formálja a lelkiismeretemet? Azok a bűnök, melyeket nem fogadunk el bűnnek, nem is nyerhetnek megbocsátást.

3. Életemmel tanúságot tenni. Talán nem félünk túlságosan attól, hogy kereszténységünk miatt bíróság elé idéznek minket, mégis mindennap tanúságot kellene tennünk hitünkről. Nem számít, hova megyünk, vagy mit csinálunk, Krisztusba vetett hitünk tanúi vagyunk. A görög mártír szó "tanú"-t jelent. Hagynom kellene, hogy a Szentlélek beszéljen általam, ha másokkal szemben állok. Sokan vannak, akik tudják rólam, hogy keresztény vagyok. Nemcsak engem, hanem minden keresztényt az én cselekedeteim alapján fognak megítélni. Ezért a szeretetet úgy kellene megélnem, mint az igazi keresztény ember ismertetőjelét. Ha megélem a szeretetet, akkor az mindenki számára annak jele lesz, hogy Jézus tanítása az Igazság. Gyakorolnom kellene az olyan ember alázatát, aki Isten, a mi Atyánk nagyságára és szentségére tekint, mégis felismeri önnön jelentéktelenségét és bűnösségét. Mindezeket az erényeket mindennapjaim egészen konkrét helyzeteiben kellene megélnem. Minderre csak akkor vagyok képes, ha hagyom, hogy tetteimen keresztül a Szentlélek szóljon, hogy életem arról tegyen tanúbizonyságot másoknak, amiről kell.

Beszélgetés Krisztussal: Édes Jézusom, te szorosabb kapcsolatra hívsz engem. Közelebb szeretnék kerülni hozzád, néha mégis tétovázom. Segíts gyenge akaratomnak! Gyújtsd szívemet nagyobb szeretetre irántad, hogy valóban mártír lehessek, hűséges szereteted tanúja! Nyisd ki szívemet a Szentlélek számára, hogy igazi keresztényként élhessek!

Elhatározás: Ha másokkal szemben állok, mindig tudatában akarok lenni annak, hogy a krisztusi kinyilatkoztatás igazságának tanúja vagyok, és meg akarom próbálni a Szentlelket tetteimen keresztül szólni hagyni.

A pápa imaszándéka 2010. október hónapra:
Katolikus egyetemek: hogy a katolikus egyetemek egyre inkább olyan helyekké váljanak, ahol az Evangélium fényében megtapasztalható a hit és az értelem között meglévő harmonikus egység.
A Misszió Világnapja: hogy a Misszió Világnapja nyújtson alkalmat annak megértéséhez, hogy Krisztus hirdetése az egyház pótolhatatlanul szükséges szolgálata az emberiség javára.

--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom