2010. október 16., szombat

Évközi huszonnyolcadik hét – szombat

  2010. október 16. - Szombat

  Jézus egy  alkalommal  így  beszélt tanítványaihoz:  Mondom  nektek,  hogy
  mindazt, aki  megvall engem  az emberek  előtt, az  Emberfia is  megvallja
  Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is
  megtagadom Isten angyalai  előtt. Aki az  Emberfia ellen szól,  bocsánatot
  nyer, de aki  a Szentlelket káromolja,  az nem nyer  bocsánatot. Amikor  a
  zsinagógák, elöljárók vagy hatóságok elé hurcolnak titeket, ne aggódjatok,
  hogy miképpen  és mivel  védekezzetek, vagy  mit mondjatok!  A  Szentlélek
  abban az órában megtanít majd titeket, hogy mit kell mondanotok.
  Lk 12,8-12

  Elmélkedés:

  Miután  az  előző  napokban  Jézus  farizeusokról  mondott   kijelentéseit
  olvastuk, a mai  napon Lukács  evangélista a  Jézussal szemben  tanúsított
  ellenállásról átvezet minket  arra a témára,  hogy tanítványai és  követői
  szintén  szembenállással   fognak   találkozni.  Jézus   tanítványait   és
  apostolait nem éri majd később  teljesen váratlanul az üldözés, hiszen  az
  Úr távozása  után  visszaemlékeznek  arra,  hogy  mesterük  mindezt  előre
  jelezte nekik. De arra is emlékezni fognak majd, hogy tanácsokat is  adott
  nekik, hogyan viselkedjenek az ilyen helyzetekben.
  Mindenekelőtt nincs okuk félelemre,  hiszen Isten Szentlelke mindig  velük
  lesz, hogy  megerősítse  őket  a  tanúságtételben.  Szükségük  is  lesz  e
  támogató kegyelemre, amely azt biztosíthatja,  hogy a hívő ne tagadja  meg
  Jézust hanem megőrizze a hűséget.
  Jézus nem  ígér  könnyű életet  senkinek,  és nem  állítja,  hogy  követői
  mentesek  maradnak  a  támadásoktól.  De  azt  megígéri,  hogy   mindvégig
  tanítványaival  marad.  Még  az  előre  láthatatlan  és   kiszámíthatatlan
  helyzetekben is övéivel van.
  Jézus megígéri  továbbá,  hogy aki  bátran  tanúságot tesz  róla  ebben  a
  világban az emberek előtt, azt ő is megvallja majd a mennyben. Ez tehát az
  üdvösség útja számunkra.
  (c) Horváth István Sándor  Imádság:

  Teremtő Istenünk, te  úgy rendezel  mindent, hogy  aki felfuvalkodhatna  a
  neki juttatott ajándék  miatt, az  alázkodjék meg  hiányai miatt.  Egyszer
  kegyelmeddel fölemelsz valakit, más dologban meg megalázod.
  Uram,  add,   hogy  jól   gazdálkodjunk  sokféle   kegyelmeddel,   legyünk
  meggyőződve arról, hogy  a nekünk juttatott  adományok voltaképp  másokéi,
  mivel az  ő  javukra  adattak.  Add, hogy  a  szeretet  által  kölcsönösen
  szolgáljuk egymást.
  Ennek során megértjük, hogy mások adományai  egyben a mieink is, és  saját
  adottságainkat is úgy  ajánljuk fel  másoknak, mintha  valamennyi az  övék
  volna.
  Nagy Szent Gergely
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom