2010. október 27., szerda

Évközi idő, 30. hét Szerda

Évközi idő, 30. hét Szerda
 
Jézus szavaiból kiviláglik, hogy kapcsolatunk ővele lehet annyira külsődleges és felszínes, hogy teljesen hiábavaló lesz hivatkoznunk rá az utolsó napon. A szív nélküli ismeret, a közösségvállalás nélküli együttlét a mi Urunkkal semmit sem ér. A Szentlecke rámutat a gyöngeségre, amely az Istennel való igazi üdvösségre vezető kapcsolatunk legfőbb akadálya: nem tudunk imádkozni. Nem a szavakat nem találjuk, hanem azt az alapállást nem sikerül felvennünk, amelyről a zsoltáros így ír: „Téged szomjazik az én Lelkem, utánad sóvárog az én testem a puszta és úttalan és víz nélküli földön. Ha azonban ezt a nagy gyöngeséget elismerjük magunkban, segítségünkre siet a Lélek, és javunkra fordítja gyöngeségünket: ő maga lesz az imádság bennünk.” (Adoremus 2005.)
További gondolatok...

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom