2010. október 1., péntek

A gyermek Jézusról nevezett Kis Szent Teréz

A számadás ideje
A gyermek Jézusról nevezett Kis Szent Teréz
2010.október 1. Évközi huszonhatodik hét – péntek

P. Edward McIlmail LC

Lk 10, 13-16
Jézus egy alkalommal így szólt tanítványai előtt: „Jaj, neked, Korozain! Jaj, neked, Betszaida! Ha a pogány Tiruszban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, már rég szőrzsákban és hamuban tartottak volna bűnbánatot. Ezért Tirusznak és Szidonnak tűrhetőbb sorsa lesz az ítéleten, mint nektek. És te Kafarnaum? Vajon az égig emelkedel? Egészen az alvilágig fogsz süllyedni.” Majd így folytatta: „Aki titeket hallgat, engem hallgat; és aki titeket megvet, engem vet meg. Aki pedig engem megvet, azt veti meg, aki küldött engem.”

Bevezető imádság: Uram, hiszem, hogy most velem vagy. Bízom a barátságodban és szeretetedben. Ismered a gyengéimet, mert nagypénteken – értem vállalt szenvedésed idején – minden gyengeségemet láttad. Engedd, hogy olyan közel állhassak hozzád, mint Édesanyád a kereszt lábánál. Fogadd ezt el tőlem szeretetem jeléül.

Kérés: Uram, segíts, hogy sose tartsam természetesnek a kegyelmeidet, amikkel megajándékozol. Segíts, hogy megbecsüljem őket, és a lehető legjobban használjam fel a Te dicsőségedre!

1. Csak kevesen vannak a kiválasztottak. A mai evangéliumban Jézus másik arcát látjuk. Gyakran látjuk Őt, mint aki csodákat tesz, betegeket gyógyít, halottakat támaszt fel. De most ezeknek a csodáknak a másik oldalát látjuk, Krisztus választ vár az emberektől, akik tanúi voltak csodáinak. Nem elégséges Urunk csodálatos tettein álmélkodni. Ezek a tettek többek között isteni származását, és üzenete igazságát bizonyítják. Ennek az üzenetnek része a bűnbánatra és megtérésre való felhívás. Ha a mi korunkat vesszük például, és azokat az embermilliókat, akik találkoztak II. János Pál Pápával, fel kell tennünk a kérdést, hogy közülük hányan változtatták meg ténylegesen az életüket. Hogyan válaszolok Isten kegyelmére, amiben részesülhetek. Magától értetődőnek tartom Isten kegyelmeit?

2. Az áldottak még kevesebben vannak. Isten a maga titokzatos döntésével egyes lelkeket úgy tűnik, több kegyelemmel áld meg, mint másokat. Itt azt mondja Jézus, hogy Tírusz és Szidon pogány városok jobban reagáltak a csodáira, mint Korozain és Kafarnaum. Tehát feltehetnénk a kérdést, hogy akkor miért nem tett azokban a pogány városokban több csodát? De nem szabad megkérdőjeleznünk Isten bölcsességét. Elég azt mondani, hogy Krisztus egyeseknek többet ad, mint másoknak, és ezért cserébe többet is vár el. Nem elég a hitünket tisztán megőriznünk, és a polcra tennünk, ahol szép látványt nyújt, de a világ előtt elrejtve marad. Nem, a hit ajándékának arra kell minket képessé tennie, hogy a Szentségre törekedjünk, újra és újra megtérjünk, és buzgón munkálkodjunk az Egyház építésén. Ezzel a befolyással van-e a hitem az életemre?

3. A dominó jelenség. Krisztus tekintélye magába foglalja a delegálás képességét. Az Egyháznak adja az oldás és kötés hatalmát. „Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad.” (Jn 20,23) És a Katekizmusban az áll: „A római Pápa, a püspöki kollégium feje hivatalból rendelkezik a tévedhetetlenséggel, amikor mint az összes Krisztus-hívő legfőbb pásztora és tanítója, aki megerősíti testvéreit a hitben, hit vagy erkölcs kérdésében végérvényes tételt hirdet ki (...). Az Egyháznak ígért tévedhetetlenség megvan a püspökök testületében is, amikor Péter utódával együtt gyakorolja a legfőbb Tanítóhivatalt”. Ha a Szentatya tanítását megfogadjuk, ebben azt tiszteljük, aki neki ezt a tekintélyt kölcsönözte. És Urunk tekintélye kiterjed más területekre is: a szülök tekintélye a gyerekek fölött, az uralkodóké a közösség fölött stb. Tiszteletben tartom-e a környezetemben a törvényes tekintélyt? Megértem-e, hogy amennyiben annak engedelmeskedem, akkor bizonyos értelemben magának Istennek engedelmeskedem?

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, segíts felismerni, hogy a Te engedelmességed Pilátussal szemben része volt engedelmességednek a Mennyei Atya felé. Engedd megértenem, hogy a törvényes tekintélynek való engedelmesség eszköz arra, hogy növekedjek az alázatban és a szentségben!

Elhatározás: Ma örömmel engedelmeskedek egy tekintélynek (pl. szülő, vagy felettes felé).

Erdő Péter bíboros atya 2010. októberi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy Magyarok Nagyasszonya közbenjárására népünk megerősödjön az összetartásban, szeretetben és élni akarásban.
--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom