2010. október 23., szombat

Kapisztrán Szent János

A terméketlen fügefa
Kapisztrán Szent János 
2010. október 23. Évközi huszonkilencedik hét – szombat
P. Michael Goodyear LC

Lk 13,1-9
Éppen abban az időben voltak ott néhányan, akik hírt hoztak neki azokról a galileaiakról, akiknek a vérét Pilátus az áldozatukéval vegyítette. Ő ezt felelte nekik: „Azt hiszitek, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak a többi galileainál, mivel mindezt elszenvedték? Mondom nektek: Nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, mindnyájan ugyanígy elvesztek. Vagy az a tizennyolc, akire Síloében rádőlt a torony, és megölte őket? Azt hiszitek, hogy vétkesebbek voltak minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? Mondom nektek: Nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, mindnyájan ugyanígy elvesztek.” Aztán ezt a példabeszédet mondta: „Egy embernek egy fügefa volt a szőlőjében. Kiment, gyümölcsöt keresett rajta, de nem talált. Ezért így szólt az intézőjéhez: „Íme, három esztendeje, hogy ide járok, gyümölcsöt keresek ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki, miért foglalja hiába a földet?” De az így felelt neki: „Uram! Hagyd meg még ebben az évben, amíg körülásom és megtrágyázom, hátha gyümölcsöt hoz jövőre; ha pedig nem, akkor vágd ki.”

Bevezető ima: Uram, ki vagyok én, hogy időd töltesz velem és figyelsz imáimra? Ki vagyok én, akivel beszélgetni akarsz? Amikor megteremtetted emberi természetünket, olyan méltóságot és olyan sok talentumot ajándékoztál nekünk. Mindig olyan türelmes vagy hozzám és mindig visszafogadsz, ha eltávolodtam tőled. Köszönöm felém nyújtott szereteted. Remélem, hogy a jövőben, különösen a halálom óráján befogadsz majd. Türelmed és barátságod, annak a jele, hogy szeretsz engem. Szeretetedre szeretettel szeretnék válaszolni, mert ez az egyetlen jó válasz.

Kérés: Uram segíts, hogy olyan türelmes legyek másokkal, mint amilyen velem vagy!

1. A füge nélküli fügefa. Ebben a tanításban, sok vallásos író véleménye szerint a tanulság, hogy az Úr három éven át eljön a fügefa tulajdonosához gyümölcsöket keresni. Milyen gyakran jön mennyei Atyánk hozzánk, hogy életünkben a gyümölcsöket meglássa. És mit talál? Nekünk adta a „földet” és sok más alkotórészt, hogy segítsen „gyümölcsöt hoznunk”. Kinyilatkoztatta nekünk ezt a vágyát, és Fia elmagyarázta, hogyan teremthetünk gyümölcsöket. Nincs tehát kifogás. Ebből a tanításból a következőket kell megtanulnunk: Ha az Atya eljön hozzánk, hogy gyümölcsöket találjon, a megfelelő időben, mit fogunk mondani, amikor tíz, húsz, negyven, hatvan évet adott, hogy gyümölcsöt teremjünk, és mégsem talál semmit? Gyümölcsöt kell, hogy teremjünk Isten akarata szerint!

2. A fügefa, ami a végét járta. A tanításban a fügefa közel járt a kivágásához. „Vágd ki“ hangzik a tulajdonos parancsa. „miért foglalja hiába a földet?“ Milyen szörnyűséges vád! Haszontalan volt, a föld tápanyagait a semmiért és újra semmiért felhasználta. Ha ezt a tanítást a mi saját életünkre alkalmaznánk a gondolat is ijesztő lenne, hogy a saját életünk vagy mások élete éppen így haszontalan lehet. Vágd ki! Vidd el! Semmire sem jó. Az ítélet jogos. Ez egy olyan ítélet volt, amit gyorsan megváltoztattak, legalábbis a fügefa esetében, de mi a helyzet a mi saját életünkkel? Eléggé hálás vagyok Isten állandó irgalmasságáért?

3. Hagyd még! A tanításban a kertész a fa érdekében közbeszól, így a fa nem lesz kivágva. A fejsze nem hatol a törzsbe és így a szép leveleket és a kanyargós ágakat sem pusztítja el. A mi esetünkben Jézus Krisztus a Jó Kertész, a tulajdonost, a mennyei Atyát kéri, hogy megkíméljen bennünket, a Jó Kertész mindenről gondoskodik. És, hogyan is gondoskodik?! A Jó Kertész lesz a véres valóságában is elpusztítva és keresztre feszítve. És mi, akik megszolgáltuk, hogy elpusztítsanak, megmenekülünk. Jézus Krisztus megmentett minket szeretetből!

Beszélgetés Krisztussal: Jézus, milyen türelmes az Atya hozzám! Köszönöm, hogy eljöttél, hogy életed árán megmentettél engem. Köszönöm, hogy elszenvedted mindazt, amit nekem kellett volna elszenvedni önző és bűnös életemért. Nálad van Uram, a reményem.

Elhatározás: Ma valakivel türelmes leszek és közben Isten irántam tanúsított türelmére gondolok.

Erdő Péter bíboros atya 2010. októberi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy Magyarok Nagyasszonya közbenjárására népünk megerősödjön az összetartásban, szeretetben és élni akarásban.
--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom