2010. október 23., szombat

Kapisztrán Szent János

2010. október 23. - Szombat

  Abban az időben odajött Jézushoz néhány ember, s azokról a galileaiakról
  hozott hírt, akiknek vérét Pilátus az áldozat vérével vegyítette.
  Erre Jézus megjegyezte: „Azt hiszitek, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek
  voltak, mint a többi galileai, mivel így jártak? Mondom nektek: nem! De ha
  nem tartotok bűnbánatot, éppúgy elvesztek ti is mindnyájan. Vagy azt
  gondoljátok, hogy az a tizennyolc ember, akire rádőlt Siloámban a torony és
  megölte őket, bűnösebbek voltak a Jeruzsálemben élő többi embernél? Mondom
  nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, éppúgy elvesztek ti is
  mindnyájan.”
  Aztán egy példabeszédet mondott. „Egy embernek fügefa volt a szőlőjében.
  Kiment, gyümölcsöt keresett rajta, de nem talált. Erre így szólt
  vincellérjéhez: Idejárok három év óta, hogy gyümölcsöt keressek ezen a
  fügefán, de nem találok. Vágd ki! Miért foglalja itt a helyet? De az így
  válaszolt: Uram, hagyd meg még az idén. Körülásom és megtrágyázom, hátha
  terem majd jövőre. Ha mégsem, akkor kivághatod.”
  Lk 13,1-9

  Elmélkedés:
  Amikor Jézus hasonlatokat mond arról, hogy az embernek a bűnbánat vagy a
  jócselekedetek gyümölcseit kell teremnie – miként a fák is gyümölcsöt
  érlelnek – akkor az Istennel való együttműködésünkre gondol. Isten nélkül
  ugyanis elszakadnánk az éltető erőforrástól, a teremtő erőtől, a növekedést
  és fejlődést biztosító hatalomtól, s erőtlenné, élettelenné és
  terméketlenné válnánk. Isten teremtő együttműködésre hívja minden
  teremtményét, közülük is legfőképpen magát az embert. Aktív együttműködés ez
  a Teremtővel, ugyanakkor mégsem a miénk az érdem, hanem Istené. A növekedés
  nem rajtunk múlik, hanem Istennek köszönhető.
  © Horváth István Sándor


  Imádság:
  Mária, az Egyház Anyja és az evangelizáció Csillaga! Légy velünk az úton,
  ahogy Pünkösd napján is ott álltál a tanítványok mellett. Bizalommal
  fordulunk hozzád, hogy közbenjárásodra az Úr adja meg nekünk a kitartás
  ajándékát a missziós munkában, amely az egész egyházi közösség ügye,
  mindannyiunk ügye.
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom