2010. október 7., csütörtök

Rózsafüzér Királynője

Erősebb a barátságnál
 Rózsafüzér Királynője
2010. október 7. Évközi huszonhetedik hét – csütörtök

P. Patrick Butler LC

Lk 11, 5-13
Jézus egy alkalommal így szólt tanítványaihoz: „Ha közületek valamelyiknek barátja van, és az odamegy hozzá éjfélkor, s azt mondja neki: „Barátom! Adj nekem kölcsön három kenyeret, mert egy barátom érkezett az útról hozzánk, és nincs mit adnom neki”; a másik viszont belülről ezt feleli: „Ne zavarj, az ajtó már be van zárva, gyermekeim is ágyban vannak velem együtt, nem kelhetek föl, hogy adjak neked!” Mondom nektek: ha nem is kelne föl, hogy adjon neki azért, mert a barátja, mégis, alkalmatlankodása miatt fölkel, és ad neki annyit, amennyire szüksége van. Ezért mondom nektek: Kérjetek, és adni fognak nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek ajtót nyitnak. Melyik az az apa közületek, aki, ha a fia halat kér, hal helyett kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, talán skorpiót nyújt neki? Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja a Szentlelket mennyei Atyátok azoknak, akik kérik tőle!”

Bevezető ima: Uram, ma számos értékes dolgot tanítottál az imával kapcsolatban. Meg akarom mutatni neked, hogy komolyan vágyakozom mindarra, amit most kérek tőled. Ehhez hinnem kell, hogy meghallgatsz, és remélnem, hogy megadod mindazt, amire szükségem van. Szeretlek végtelen jóságodért, mert sokkal többet adsz nekem annál, mint amit kérek, olyannyira, hogy még a Szentlelket is elküldöd számomra.

Kérés: Uram, adj nagyobb bizalmat feléd!

1. Valódi szükség. Az egy dolog, hogy nem hagyom a szomszédomat aludni, akire mérges vagyok, és más lapra tartozik felébreszteni egy barátomat. Azonban, ha barátról van szó, a szükségben elvárhatom tőle, hogy segítsen, még akkor is, ha többször is elküld azzal, hogy „Menj most el, és gyere vissza holnap.” Valódi szükségeinkben Isten mindig meghallgat minket. Nem fordul el tőlünk önző módon, és nem mondja „Menj, hagyj békén!” Csendben, türelmesen várakozik ránk órákat a Tabernákulumban, sokszor a nap végéig. Amikor hirtelen mégis úgy döntünk, hogy meglátogatjuk, gondolod, hogy pont abban a pillanatban fordulna el? Épp ellenkezőleg, ekkor örömtől dobban a szíve, ha felkeressük Jézust.

2. Kitartás és felebaráti szeretet. Szent Pál mondja: „Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk” (2Tim 1,7) A félénkség sehová nem vezet. A szeretet valójában kitartó – különösen akkor, amikor nem a magunk, hanem egy szeretett személy számára kérünk valamit. Így van ez a fenti példázatban is. Így kellene lennie ennek, amikor én kérek valamit. Talán a múltban azért nem kaptam meg valamit, mert az indítékom önző volt.

3. A Szentlélek ajándéka. Isten azt akarja, hogy a magam számára is kérjek valamit, még akkor is, ha gyakran felebaráti szeretetből kérek dolgokat mások számára. Azt akarja, hogy a Szentlelket ajándékaiért könyörögjek. Isten nem csak egy ajándékot akar adni, hanem nekem akarja adni minden igazi, értékes és csodálatos dolog ajándékozóját.

Beszélgetés Krisztussal: Jézus, meg akarok tanulni kitartóan kérni az imában. Gyakran nem teljes szívvel kérek valamit, aztán feladom, mondván: „Látszik, Isten nem is hallgatja meg az imámat.” Azt akarod Uram, hogy amit kérek tőled, arra valóban forrón vágyakozzam, és szeretetből kérjem. Te és az Atya nekem akarjátok adni Szentlelketeket, de azt is akarod, hogy valóban vágyakozzam ez után a különleges ajándék után. Ez a Szentlélek utáni vágyam készít helyet, hogy így a lelkemben éljen és hatni tudjon.

Elhatározás: Mire van a mai napon leginkább szükségem? Kitartóan kérem Isten segítő kegyelmét egy konkrét problémámra.

Erdő Péter bíboros atya 2010. októberi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy Magyarok Nagyasszonya közbenjárására népünk megerősödjön az összetartásban, szeretetben és élni akarásban.

--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom