2010. október 18., hétfő

Szent Lukács evangélista

Én? Apostol?
Szent Lukács evangélista
2010. október 18. Évközi huszonkilencedik hét – hétfő 

P. Daniel Ray LC

Lk 10,1-9
Ezek után az Úr kiválasztott más hetvenkettőt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahova menni készült. Azt mondta nekik: ,,Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratás Urát, küldjön munkásokat az aratásába. Menjetek! Íme, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek erszényt, se tarisznyát, se sarut, és az úton senkit se köszöntsetek. Ha valamelyik házba bementek, először ezt mondjátok: ,,Békesség e háznak!'' Ha a békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek; ha pedig nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, egyétek és igyátok, amijük van, mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról-házra. Ha valamelyik városba betértek, és ott befogadnak titeket, egyétek, amit elétek tesznek. Gyógyítsátok meg az ott lévő betegeket, és mondjátok nekik: ,,Elközelgett hozzátok az Isten országa.''

Bevezető ima: Uram hiszem, hogy jelen vagy most, amikor imámmal hozzád fordulok. Bízom benned és biztos vagyok benne, hogy megkapom a szükséges kegyelmeket a mai napra. Köszönöm szeretetedet és határtalan nagylelkűségedet. Neked adom az életem és a szeretetemet viszonzásul.

Kérés: Uram Jézus, növeld hitemet, hogy a megpróbáltatások közepette bízzak benned!

1. Elképesztő kegyelmek. A mai liturgiában ünnepelt Lukács az egyetlen nem zsidó szerző az Újszövetségben. Ő nem volt Isten kegyeltje, mert nem zsidó születésű. Isten tervének a része volt, hogy az első pogányok között legyen, aki megtér Isten családjába, sőt kiválasztotta az egyik evangélium és az Apostolok Cselekedeteinek megírására. Ki vagyok én, hogy ekkora kegyelemben legyen részem? Kérdezhette Lukács magától, csodálva az Egyház történetében ráosztott szerepet. Ha ráeszmélünk e nagy kegyelemre, hogy mi is meghívottak vagyunk az Egyházba, nekünk is fel kell tennünk a kérdést: Ki vagyok én, hogy Isten ilyen nagy áldásban van részem? Miért én, és a szomszéd miért nem? Miért van, hogy olyan sok lélek a történelem folyamán még lehetőséget sem kapott, hogy halljon Krisztusról, és én mégis? Csak egy találat lehetséges: Isten akarta így az emberiség számára alkotott szeretet-terve részeként.

2. Több munkást az aratásba! Egy plébánián valóságban megtörtént: Öt gyóntatással eltöltött óra után, a pap kijött a gyóntatószékből, és megállapítja, hogy nincs más várakozó. Ez történt egy átlagos vasárnap reggel. A pap meghallgatott néhány erőteljes szentgyónást, talán több évre visszamenőleg, aztán néhány csodálatra méltó szentéletűét, akinek érzékeny lelkiismerete kért kiengesztelődést, és másokét, akik csak nagyjából hozzáállással, de azért csak eljöttek és segített is rajtuk e szentség vétele. Sokkal több gyónást kellene meghallgatni, de nincs elég pap. Minél többet ajánlják, annál többen jönnek, és ez által az Egyház nő a szentségben. „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek hát az Urat, hogy küldjön munkásokat az aratásba!” Imádkozunk-e Istenhez ezért? Imádkozunk-e papokért, apácákért, a megszentelt élet tagjaiért? Krisztus erre bátorít minket, s ha hallgatunk szavára, csak akkor küld az Atya munkásokat az aratásba.

3. Ne vigyetek sarut az útra! Krisztus párhuzama szinte kegyetlenül hangzik. „Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát se sarut!” Vajon miért tiltja nekik, hogy magukkal vigyenek bármit, amivel megvédhetnék, vagy fenntarthatnák magukat? Ha farkasok elől futnak, jól jönne a saru. Mint mindig, Krisztus az apostolok hitét akarja növelni. Azt akarják, hogy teljesen ráhagyatkozzanak és nem saját emberi erejükben, forrásukban. „Atyám gondviselése gondoskodik rólatok” Azt szeretné, ha ezt elfogadnák, és e szerint élnének. Később mégis azt tanácsolja, vigyék magukkal ezeket a dolgokat (Lk 2,36). De emlékezteti őket, hogy szenvedtek-e hiányt bármiben, amikor ezeket nem vitték? Azt válaszolták: Semmiben. Néhányszor előfordul, hogy Krisztus úgy kér tőlünk valamit, hogy nem rendelkezünk a szükséges dolgokkal. Azt akarja, hogy ráhagyatkozzunk, és ne a saját képességeinkre és talentumainkra. Minden rendelkezésünkre álló képességünket használnunk kell, de szükségünk van Isten áldására, és arra, hogy ami hiányzik, azt hozzátegye.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, olyan sok minden dologgal kell szembenéznem nap mint nap, s ez meghaladja a képességeimet. Tudom, mégis azt akarod, hogy előbbre jussak, gondviselésedben bízva. Ez nem könnyű - kérlek, növeld bizalmamat!

Elhatározás: Ha bármilyen akadállyal állok szemben, Isten segítségéért fohászkodom, ahelyett, hogy csupán a saját erőmből próbáljak megoldást keresni.

A pápa imaszándéka 2010. október hónapra:
Katolikus egyetemek: hogy a katolikus egyetemek egyre inkább olyan helyekké váljanak, ahol az Evangélium fényében megtapasztalható a hit és az értelem között meglévő harmonikus egység.
A Misszió Világnapja: hogy a Misszió Világnapja nyújtson alkalmat annak megértéséhez, hogy Krisztus hirdetése az egyház pótolhatatlanul szükséges szolgálata az emberiség javára.

--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom