2010. október 18., hétfő

Szent Lukács evangélista


  2010. október 18. – Hétfő, Szent Lukács evangélista

  Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt,
  és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová
  menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás
  kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek!
  Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek
  magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se
  köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: Békesség e
  háznak! Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem,
  visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és
  igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról
  házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit
  elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: Elérkezett
  hozzátok az Isten országa!”
  Lk 10,1-9

  Elmélkedés:
  Szent Lukács személyéhez nem csupán a nevével fémjelzett evangélium, hanem
  az Apostolok Cselekedeteinek a megírása kötődik. A két könyvből elénk tárul,
  hogyan indul el Jézus mennybemenetele után az igehirdetés, azaz hogyan
  teljesítik az apostolok Jézusnak azt a kérését, hogy menjenek el az egész
  világra az Isten országának elérkezését hirdetvén. Lukács az evangélium
  megírásával kapcsolódik be az evangelizációba. Lukács evangéliumának egyik
  sajátossága az irgalmas Isten bemutatása, aki az emberiség iránt érzett
  könyörületből elküldi Fiát a világba, akit azonban nem mindenki fogad
  szívesen. Jézus elutasítása mégsem vonja maga után azt, hogy Isten irgalma
  bezárulna az emberek előtt, hanem újra és újra felkínálja kegyelmét, a
  megtérés lehetőségét. Amikor napjainkban az evangéliumot hirdetjük, s
  eközben olykor visszautasítással találkozunk, nem szabad abbahagynunk
  küldetésünket, hanem tovább kell hirdetnünk az irgalmas Isten jelenlétét.
  © Horváth István Sándor


  Imádság:
  Boldogan üljük diadalod napját,
  Szent Lukács, melyen piros véred omlott,
  és így szereztél koszorút a mennyben
  érdemeiddel.
  Szentlélek által vezettetve gyűjtőd
  Krisztus Főpásztor szavait, csodáit;
  mily nagy irgalmú, könyörületes volt,
  sorra leírtad.
  Művészi gonddal lejegyezted azt is,
  mik teszik Jézus követőit naggyá,
  s népe kezétől milyen új csodákat
  lát az utókor.
  Pál szívét láttad, útitársa voltál,
  mély hite bátor követője lettél;
  add, hogy a szívünk szeretetre gyúljon,
  krisztusi lángra.
  Orvos is voltál, bajainkra hozz írt,
  küldd el a hitnek öröm-orvosságát,
  hogy élvezhessük mi is egykor Istent,
  vígan örökké. Ámen.
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom