2010. október 28., csütörtök

Szent Simon és Szent Júdás Tádé, apostolok

Szent Simon és Szent Júdás: hűségesnek lenni az Úrhoz
Szent Simon és Szent Júdás Tádé, apostolok
2010. október 28. Évközi harmincadik hét – szerda
P. Steven Reilly, LC

Lk 6,12-16
Történt pedig azokban a napokban, hogy kiment a hegyre imádkozni, és az egész éjszakát Isten imádásában töltötte. Amikor megvirradt, magához hívta tanítványait, és kiválasztott közülük tizenkettőt. Ezeket elnevezte apostoloknak: Simont, akit Péternek is nevezett, és Andrást, a testvérét, valamint Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant, Mátét és Tamást, Jakabot, Alfeus fiát és Simont, akit Zelótának neveznek, Júdást, Jakab fiát, és iskarióti Júdást, aki áruló lett.

Bevezető imádság: Uram, a te kezedbe helyezem ezt az elmélkedésre szánt időt. Köszönöm, hogy megadod a nekem a lehetőséget, hogy növekedjek az akaratod iránti szeretetben.

Kérés: Segíts, Uram, hogy az apostolokhoz hasonlóan és is növekedjek az állhatatosságban!

1. Lehetetlenek. Szent Júdás apostol a lehetetlen esetek védőszentje. Az Úr rokona volt, ő írta az Újszövetség egyik levelét. Az, hogy a lehetetlen esetek védőszentje természetesen azt jelenti, hogy Istennel semmi sem lehetetlen. Ebben a pillanatban mi jelenti számomra a „lehetetlent”? Milyen lelki hegycsúcsról gondolom azt, hogy túl magas ahhoz, hogy megmásszam? Valóban annyira lehetetlen? Vagy csak több bizalomra és keményebb munkára lenne szükségem?

2. Buzgóság az igazi Királyságért. Szent Simont Zelótának nevezték. A Zelóták a rómaiak politikája ellen bujtogatták a népet. Ha Simon ennek a csoportosulásnak volt tagja, akkor bizonyosan nagyon éles fordulatot kellett tennie, ahhoz, hogy megértse és megtanulja Jézus üzenetét az igazi, lelki értelemben vett Isten országáról. Hogy Jézus az apostolok közé választotta azt jelenti, hogy felismerte benne a változás képességét. Talán Szent Simon lehetne a hozzáállás-változtatás védőszentje – így érthetjük meg az igazi értelmét annak, hogy Szent Júdással együtt emlegetjük. Túllépni a saját kicsinyes ragaszkodásainkon és a kicsinyes szemléletmódunkon már önmagában „lehetetlen esetnek” számíthat. Azonban az apostolok példája bizonyítja, hogy Krisztus hatalma nagyobb a mi hibáinknál, csak valóban vágynunk arra, hogy kövessük Őt.

3. Mellékszerepek. Amikor az apostolokról beszélünk először soha nem Simon és Júdás apostol jut az eszünkbe. Azonban nem mindenkinek kell vezetőnek vagy kősziklának lennie. Férfiak, hűségesek Krisztushoz, akik állhatatosak voltak a rájuk bízott küldetésben: ezek voltak Simon és Júdás apostol. Nem kell sztároknak lennünk, elég, ha hűségesek maradunk.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, te nem csupán azért hívod a világi embereket, hogy apostolaid legyenek, hanem azt kéred, hogy végtelenül nagyobbak legyenek: szentek. Segíts, hogy higgyek a kegyelmed átalakító erejében és tégy engem szentté!

Elhatározás: Ma alázatos leszek azokban a szerepekben, amelyek ma nekem mellékszerepül jutottak.

A pápa imaszándéka 2010. október hónapra:
Katolikus egyetemek: hogy a katolikus egyetemek egyre inkább olyan helyekké váljanak, ahol az Evangélium fényében megtapasztalható a hit és az értelem között meglévő harmonikus egység.
A Misszió Világnapja: hogy a Misszió Világnapja nyújtson alkalmat annak megértéséhez, hogy Krisztus hirdetése az egyház pótolhatatlanul szükséges szolgálata az emberiség javára.

--
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Papság évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen felteheti: info@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom