2010. október 8., péntek

Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya

2010. október 8. - Péntek, Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya

  Abban az  időben:  Isten  elküldte  Gábor  angyalt  Galilea  Názáret  nevű
  városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából  való
  Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt:
  Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te  minden
  asszonynál!
  Lk 1,26-28

  Elmélkedés:

  Gábor angyal köszöntése  több egy egyszerű  üdvözlésnél vagy  köszönésnél,
  hiszen  Mária  iránti  mély  tiszteletet  és  megbecsülést  fejezik  ki  a
  mondottak. Mária nagysága elismerésére utalnak a szavak, hogy  kegyelemmel
  teljes  és   áldottabb  minden   asszonynál.   Ő  megérti   és   elfogadja
  kiválasztottságát, beleegyezik az  Isteni akaratba  és az  Úr alázatos  és
  engedelmes szolgálója lesz.  Ez a  lelkület teszi őt  naggyá. Alaptalan  a
  félelem, hogy  Jézus  Anyja iránti  tiszteletünk  elhomályosítja  Krisztus
  dicsőségét, hiszen soha nem  magára akarja irányítani figyelmünket,  hanem
  Fiára és Fiának üdvözítő  tetteire. Mária mindig  azt mondja nekünk,  amit
  egykor a kánai  menyegzőn a  szolgáknak is:  tegyük azt,  amit Jézus  mond
  nekünk!
  (c) Horváth István Sándor  Imádság:

  Ó, kegyelmek Úrnője, fordítsd szemedet e népre, mely századok óta  hűséges
  hozzád és a  te fiadhoz!  Tekints e nemzetre,  mely reményét  mindig a  te
  anyai szeretetedbe vetette. Tekints reánk irgalmas szemeddel, és nyerd  el
  számunkra, gyermekeidnek azt, amire a leginkább szükségünk van.

  ________________________________

  Aktuális:
  Kedves e-vangélium olvasó barátaim!
  Sikerült  Mód  Miklós  devecseri  plébánossal  felvennem  a   kapcsolatot.
  Jelezte,  hogy   a  Devecserben   és  Kolontáron   bekövetkezett   iszapár
  katasztrófa  károsultjainak  megsegítésére  pénzadományokat  a   Devecseri
  Plébánia számlájára lehet küldeni közvetlenül.
  Számlatulajdonos: Devecseri Rk. Plébánia
  Számlaszám: 12084003-00103523-00100003
  Postai utalványon: Devecseri Plébánia 8460 Devecser, Petőfi u. 10.
  A hozzánk  az elmúlt  napokban e  célra küldött  összegeket  természetesen
  továbbítom.
  Kérlek benneteket, hogy segítsetek!
  Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom