2010. november 25., csütörtök

Alexandriai Szent Katalin

2010. november 25. - Csütörtök

  Jézus így jövendölt Jeruzsálem pusztulásáról és a saját második
  eljöveteléről: Amikor látjátok, hogy Jeruzsálemet hadsereg veszi körül,
  tudjátok meg, hogy elérkezett a pusztulása! Akkor, akik Júdeában vannak,
  fussanak a hegyekbe; akik a városban meneküljenek el; és akik vidéken
  vannak, vissza ne térjenek! A bosszúállás napjai ezek, hogy beteljesedjék
  mindaz, amit az Írás mond. Jaj, a várandós és szoptatós anyáknak azokban a
  napokban! Nagy gyötrelem lesz a földön, és az ítélet haragja sújtja ezt a
  népet. Lesznek, akiket kardélre hánynak. Sokakat fogságba hurcolnak pogány
  népek közé. Jeruzsálemet pogányok tiporják, amíg idejük be nem telik. Jelek
  lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbeesett
  rettegés támad a népek között a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt.
  Az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják, hogy mi történik a
  világgal. A mindenség összetartó erői megrendülnek. Akkor majd meglátják az
  Emberfiát, amint eljön a felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor
  mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert
  elérkezett megváltásotok.
  Lk 21,20-28


  Elmélkedés:
  A végső időkben várható eseményekről és az akkor bekövetkező ítéletről
  szóló jézusi szavakat sokan félelemmel hallgatták egykor és ma is. A
  helytelen életvitel, az Isten parancsainak semmibe vétele, a szeretet
  mindennapi gyakorlásának elmulasztása ugyanis számukra kedvezőtlen ítélettel
  járnak. Mindenkinek vagy ugyan lehetősége és ideje arra, hogy megváltoztassa
  életét, de ezt egyesek nem teszik meg. A hívő ember, aki egész életében
  Isten akaratának teljesítésére törekedett, nem félelemmel, hanem örvendezve
  várhatja Krisztus újbóli eljövetelét, hiszen számára ez az üdvösség
  beköszöntét jelenti. A különleges égi jelek után eljön az idő, amikor az
  igazak meglátják az Istent.
  © Horváth István Sándor


  Imádság:
  Édes Jézusom, eléd borulok, abban a biztos tudatban, hogy te megteheted azt
  is, amit én még csak el sem tudok képzelni. Ott akarlak szolgálni, ahol te
  akarod, bármi áron, bármi áldozat árán. Én magamtól semmit sem tudok tenni:
  nem tudok megalázkodni, de mondom neked és határozottan mondom: meg akarok
  alázkodni, szeretni akarom a megalázkodást, hogy testvéreim ne vegyenek
  sokba.
  Csukott szemmel és bizonyos örömmel vetem magam a megvetés, a szenvedés és
  elutasítás azon áradatába, ahová a te akaratod helyez. A szívembe hasít az
  ellenérzés, míg ezt mondom, de mégis megígérem neked: akarok szenvedni,
  akarok érted megvetett lenni!
  Boldog XXIII. János pápa
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom